• Nyheter
  • O.C.- FORM WF nano – det första fogtätningsbandet med nanoteknik

Nyheter

O.C.- FORM WF nano – det första fogtätningsbandet med nanoteknik

O.C.- FORM WF nano
2015-09-10
Fogtätningsbandet O.C.- FORM WF (Window Fix) nano från Scandos är ett förkomprimerat, långsamt expanderande fogtätningsband, gjort på beprövad teknik i kombination med innovativa nya nano-lösningar – för effektiv tätning av fönster, dörrar och byggnadsfasader

Scandos är sedan tidigare en välkänd leverantör i Sverige av fogtätningsband från den tyska tillverkaren Odenwald Chemie. Nu tar man ytterligare ett steg och introducerar ett nytt expanderande fogtätningsband med patenterad nano-funktion, O.C.-FORM WF nano – en tillförlitlig och kostnadseffektiv tätningslösning som passar för en rad olika uppgifter.

Fogbanden består av permanentelastiskt, finporigt mjukt polyuretanskum som fått en genomgående impregnering med hjälp av nanopartiklar. Polyakrylatimpregneringen innehåller en värmeexpanderbar substans med nanopartiklar som utvidgas vid temperaturpåverkan.

Bandet finns i standarddimensionerna 54, 64 och 74 mm för fogbredd 5-27 mm. Tester har visat att med endast ett 54 mm brett nano-band, som räcker till fönsterbredder upp till 115 mm, ges full funktionalitet och alla krav på slagregnstäthet och värmeisolation uppfylls.

Med O.C.-FORM WF nano kan man nu dra nytta av en rad fördelar jämfört med det väl beprövade BG1-klassade bandet. O.C.- FORM WF nano monteras i ett enda arbetssteg, vilket sparar upp till 80% arbetstid jämfört med montering av andra fogband. Bandet har ingen särskild ytter- eller innersida och därmed är misstag eller risk för förväxling av sidor vid monteringen utesluten. Nano-bandets speciella polyakrylatimpregnering i kombination med stängda celler ger en effektiv värmeisolation, en lufttäthet som är 10 gånger högre än BG1-fogband och tar hänsyn till temperaturväxlingar utom/inomhus under sommar och vintertid.

Bandet är dessutom ljudisolerande, diffusionsöppet och övermålningsbart, företrädesvis med lösningsmedelsfria färger. Bandet behöver inte behandlas som specialavfall.

Miljö

O.C.-FORM nano innehåller inga mjukgörare, tungmetaller, organiska klor- och bromförening, bitumen, asbest, CFC, formaldehyd, nonyfenol, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och imskyddsmedel. Fogbandet är enligt tillgänglig data och erfarenheter inte ett farligt ämne i arbetsmiljön i kemikalielagens mening eller enligt tillämpliga EU-direktiv. Nanopartiklarna är fast och permanent bundna i materialet och frigörs varken under bearbetning eller i inbyggt tillstånd.

Fördelar

  • Universellt monteringsbart, alltså inga misstag att installera fel sida.
  • Värmeexpanderbar substans med nano-partiklar som utvidgas vid temperaturpåverkan. Detta gör att den varmare sidan blir mer tät; utsidan på sommaren och invändigt på vintern.
  • Stängda nano-celler (ej öppna som BG1). Nano-impregneringen gör att polyuretanskummet är mycket tätare än BG1-band som har öppna celler.
  • Mycket bra värde på lufttäthet. 10 ggr bättre än BG1 klassade fogband. 
  • Snabb och väderoberoende montering
  • Slagregnstäthet minst 750Pa (vanligtvis 600Pa)
  • Uppfyller krav för ångspärrad insida enligt DIN 18542.
Garanti

Vid korrekt och fackmässig montering enligt företagets monteringsanvisning lämnar företaget 10 års funktionsgaranti.

Skriven av Harald Holm

Vinter
Vinter
Sommar
Sommar
O.C.- FORM WF nano
O.C.- FORM WF nano

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.