Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nytt passagesystem gör din smartphone till en nyckelknippa

Nyheter

Nytt passagesystem gör din smartphone till en nyckelknippa

Nytt passagesystem gör din smartphone till en nyckelknippa
Göteborgsföretaget Parakey har tagit fram en digital nyckelknippa, som ersätter nyckelkort, nyckelbrickor och koder. Informationen läggs upp i en hårdkrypterad app som gör att systemet är säkrare än fysiska brickor.

Parakey AB har utvecklat en webbportal som skickar information till en molntjänst, om vem en digital nyckel ska skickas till. Den informationen läggs automatiskt till i användarens smartphone-app. Det går på några sekunder, och rättigheten kan även återkallas på lika kort tid.

När en person närmar sig en dörr upptäcker systemet det smarta låset och det presenteras i smartphone-appen. Med hjälp av användarens smartphone öppnas dörren och den skickar även status och information till molntjänsten. Parakeys elektronik agerar självständigt och användaren behöver inte vara uppkopplad till något nätverk.

Nyckelsystemet lämpar sig för t ex fastighetsbolag, kommuner, skolor och kontor där man behöver ha en övergripande kontroll över utlämnade nyckar. Och där de troligtvis skulle kunna finnas många nycklar på vift och koder på villovägar, eller för en verksamhet där användarna har tidsbegränsad tillgänglighet till vissa dörrar.  Det går också att sätta restriktioner i appen, som t ex tumavtryck för vissa dörröppningar.

Parakey är skapat med tanken att snabbt och enkelt kunna integreras med t.ex. ett hotells bokningssystem vilket kan utfärda digitala nycklar via sitt öppna API. Praktiskt och miljövänligt, eftersom man inte behöver hantera dagens nyckelkort. Och det går inte att tappa bort nyckeln.

Skrivet av Malena Beijer

Lättadministrerat via dator
Lättadministrerat via dator

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.