Nyheter

Nytt fuktskydd för KL-trä

Nytt fuktskydd för KL-trä
Setra är först i Sverige med Wetguard200SA, en ny typ av fuktskydd för stommar i KL-trä, korslimmat trä. Wetguard200SA tillverkas av Schweiziska Siga Cover AG och består av en heltäckande och självhäftande duk som monteras under produktion i fabrik, det säkerställer fullt fuktskydd av träelement under transport, montering och byggnation vilket förenklar hela byggprocessen.

SIGA Wetguard200SA är ett täckande diffusionsöppet och slitstarkt membran som skyddar KL-bjälklaget mot olika väderlek, byggsmuts och belastning från till exempel byggställningar i uppförandefas. Membranet består av ett fibersubstrat med polyolefin-funktionsskikt bestruket med akryllim, täckt av silikonbaserat skyddspapper av polyolefin. Diffusionslösningen gör att vattenmolekylerna är för stora för att tränga ned genom membranet och riskera att förstöra bjälklaget.

Metoden förenklar byggnation med trästomme då KL-materialets optimala egenskaper behålls, traditionella väderskydd som tältlösningar är alltså inte nödvändiga. Bjälklag levereras till byggarbetsplats med färdigmonterad Wetguard200SA, när bjälklagen lyfts upp på plats skruvas de ihop. Skruvhålen tejpas över med Wetguard 200 SA 390 vid montaget.

Produkten har testats av Setra, Byggpartner och SIGA under olika årstider. Mätresultat visar att det skyddade träet klarar gränsvärdena för fukt med stor marginal, även när stommarna utsatts för hårda väderpåfrestningar. SIGA och Setra erbjuder alltid entreprenören en rekommenderad kostnadsfri genomgång i tidig planeringsfas och i samband med leverans.

– Genom att öka branschens kompentens kring träbyggande och utveckla nya metoder som denna vill vi göra det enklare att välja stommar i trä. Vi vet redan att trästommar både kortar ner byggtiden och har avsevärt lägre klimatpåverkan än konventionella byggmaterial - Theres Jansson säljare av KL-trä på Setra.

Wetguard200SA är klassad som ångbroms och innehar europeiska emissionsklassen EC1+.

Wetguard200SA monteras i fabrik vilket säkerställer skydd under både leverans, lagring och byggnation.
Wetguard200SA monteras i fabrik vilket säkerställer skydd under både leverans, lagring och byggnation.

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.