Nyheter

Nytt CE-märkt brandspjäll

Fläkt Woods ETCE brandspjäll
Fläkt Woods nya ETCE brandspjäll är avsedd för vägg- eller bjälklaginstallation. Lättviktskonstruktionen möjliggör snabb och enkel montering. Skarven i Veloduct® säkerställer en tät kanal och enkel integration.

Spjället kan installeras både horisontellt och vertikalt. Brandklass: EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S, enligt EN 13501-3. Storlek från 100 mm till 1000 mm diameter. Brand-/brandgasspjället uppfyller täthetsklass 3 enligt EN 1751. Brand-/brandgasspjällets hölje uppfyller täthetsklass C enligt EN 1751. Högsta differenstryck över stängt spjäll får vara 2500 Pa, vilket motsvarar tryckklass B.

Brand-/brandgasspjället kan fås antingen med elmotordrivet ställdon eller med säkringsmekanism. Brand-/brandgasspjället ETCE är avsett för installation i vägg eller bjälklag och anslutning till rund kanal. Höljet är tillverkat av varmförzinkad stålplåt och spjällbladet av brandisolerande material.

Brand-/brandgasspjället monteras in i en konstruktionsdel mellan brandceller enligt monteringsinstruktionerna. Spjället har en Veloduct anslutning som garanterar tät montering i kanalen.

Motoriserade ETCE spjäll är testade 10 000 gånger (öppet/stängt) och kan därför användas även i daglig ventilation. Drift av motoriserat spjäll gör det möjligt att använda automatisk funktionskontroll (t.ex. med FICO styr- och övervakningssystem) samt ett utlösningssystem baserat på rökdetektorer. Motorn har inbyggda mikrobrytare för både öppet- och stängt-läget.

I samband med styr- och övervakningssystemet FICO använder man alltid ett 24 V ställdon. Se Fläkt Woods styr- och övervakningssystem FICO-128 eller FICO-2. Brand-/brandgasspjället kan också levereras med ett elektriskt 230 V ställdon.

Spjällversion med säkringsmekanism har alltid en mikrobrytare (stängt-läge).

Skrivet av Harald Holm

Montering i massiva byggnadsdelar
Montering i massiva byggnadsdelar
ETCE
ETCE

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.