Nyheter

Nytt CE-märkt brandspjäll

Fläkt Woods ETCE brandspjäll
2015-11-06
Fläkt Woods nya ETCE brandspjäll är avsedd för vägg- eller bjälklaginstallation. Lättviktskonstruktionen möjliggör snabb och enkel montering. Skarven i Veloduct® säkerställer en tät kanal och enkel integration.

Spjället kan installeras både horisontellt och vertikalt. Brandklass: EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S, enligt EN 13501-3. Storlek från 100 mm till 1000 mm diameter. Brand-/brandgasspjället uppfyller täthetsklass 3 enligt EN 1751. Brand-/brandgasspjällets hölje uppfyller täthetsklass C enligt EN 1751. Högsta differenstryck över stängt spjäll får vara 2500 Pa, vilket motsvarar tryckklass B.

Brand-/brandgasspjället kan fås antingen med elmotordrivet ställdon eller med säkringsmekanism. Brand-/brandgasspjället ETCE är avsett för installation i vägg eller bjälklag och anslutning till rund kanal. Höljet är tillverkat av varmförzinkad stålplåt och spjällbladet av brandisolerande material.

Brand-/brandgasspjället monteras in i en konstruktionsdel mellan brandceller enligt monteringsinstruktionerna. Spjället har en Veloduct anslutning som garanterar tät montering i kanalen.

Motoriserade ETCE spjäll är testade 10 000 gånger (öppet/stängt) och kan därför användas även i daglig ventilation. Drift av motoriserat spjäll gör det möjligt att använda automatisk funktionskontroll (t.ex. med FICO styr- och övervakningssystem) samt ett utlösningssystem baserat på rökdetektorer. Motorn har inbyggda mikrobrytare för både öppet- och stängt-läget.

I samband med styr- och övervakningssystemet FICO använder man alltid ett 24 V ställdon. Se Fläkt Woods styr- och övervakningssystem FICO-128 eller FICO-2. Brand-/brandgasspjället kan också levereras med ett elektriskt 230 V ställdon.

Spjällversion med säkringsmekanism har alltid en mikrobrytare (stängt-läge).

Skrivet av Harald Holm

Montering i massiva byggnadsdelar
Montering i massiva byggnadsdelar
ETCE
ETCE

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.