Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nybyggnad av kontor minskar kraftigt

Nyheter

Nybyggnad av kontor minskar kraftigt

INGEN BILD
Årets takt för ny- och ombyggnadsinvesteringar i kontor pekar mot en nedgång med 30 procent, jämfört med förra året.

Under första halvåret i år har det påbörjats ny- och ombyggnadsinvesteringar i kontor till ett värde av omkring 3,3 miljarder kronor. Om bygginvesteringarna fortsätter i samma takt under andra halvåret, kan det innebära att det totala kontorsbyggandet faller med 30 procent jämfört med förra årets nivå. Detta framgår av Industrifaktas senaste konjunkturrapport från september i år.

Nybyggandet minskar

Årstakten i nybyggandet föll med cirka 50 procent under första halvåret. Att nybyggandet faller är en direkt effekt av det försämrade konjunkturläget och en minskad efterfrågan på kontorslokaler.

Ombyggnadsinvesteringarna oförändrade

Ombyggnadsinvesteringarna ser däremot ut att kunna hålla sig i stort sett oförändrade. Det beror på ett ökat antal renoveringar och kundanpassning i samband med en ökad rörlighet i kontorsbeståndet. Anledningen till den ökade rörligheten är att hyresgäster byter kontor eller anpassar sitt nuvarande för att minska sina hyreskostnader.

 


Länk: Industrifakta konjunkturbevakning

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.