För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
  • Nyheter
  • Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019

Nyheter

Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019

Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019
NAVET Analytics konjunkturrapport visar att byggandet tappat fart

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart framgår tydligt i NAVET Analytics löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal. När tillväxten tappar fart i ekonomin som helhet påverkar det främst nybyggnadsaktiviteten på byggmarknaden. Detta kan konstateras om man analyserar det totala påbörjade husbyggandet för 2019. Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2019 var den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 182 miljarder. Utfallet förra året innebar att nybyggnadsvolymen sjönk med ytterligare 4 procent från 2018 års nivå. Det var småhusbyggandet som svarade för den kraftigaste minskningen procentuellt sett, med en nedgång med 12 procent. Även nybyggandet av offentliga lokaler sjönk, men med svagare 7 procent.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

2020-05-20
Isolering

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.

Laddinfrastruktur för framtiden

Laddinfrastruktur för framtiden

Den 15 maj träder en ny lag i kraft som innebär att det måste byggas in laddmöjligheter för elbilar vid ny- och ombyggnation av parkeringar. Schneider Electric har tagit fram en kanalskena för laddning som enkelt kan kompletteras med nya EVlink laddpunkter när behovet växer.