• Nyheter
  • Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019

Nyheter

Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019

Nybyggandet sjönk till femårslägsta 2019
NAVET Analytics konjunkturrapport visar att byggandet tappat fart

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart framgår tydligt i NAVET Analytics löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal. När tillväxten tappar fart i ekonomin som helhet påverkar det främst nybyggnadsaktiviteten på byggmarknaden. Detta kan konstateras om man analyserar det totala påbörjade husbyggandet för 2019. Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2019 var den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 182 miljarder. Utfallet förra året innebar att nybyggnadsvolymen sjönk med ytterligare 4 procent från 2018 års nivå. Det var småhusbyggandet som svarade för den kraftigaste minskningen procentuellt sett, med en nedgång med 12 procent. Även nybyggandet av offentliga lokaler sjönk, men med svagare 7 procent.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.