• Nyheter
  • Nya vattenpass anpassade efter elektriker och VVS-installatörer

Nyheter

Nya vattenpass anpassade efter elektriker och VVS-installatörer

Hultafors vattenpass för installatörer IV40
Hultafors har lanserat två nya vattenpass anpassade specifikt för elektriker och VVS-installatörer.

Hultafors nya vattenpass är framtagna utifrån användarstudier som visat på att professionella hantverkare ibland saknat vissa funktioner på befintliga vattenpass som skulle kunna underlätta deras arbete. 

ELV 40 är anpassad för elektriker och installatörer som ofta gör upprepade installationer och behöver kunna mäta ut exakta cc-mått, t ex när flera strömbrytare ska placeras intill varandra på en befintlig vägg. Vattenpasset består av en C-formad aluminiumprofil och har ändstycken av plast samt gummidistanser som skyddar och förhindrar vattenpasset från att glida på mätytan. Skjutmarkörer med graderat 71 mm mittavstånd möjliggör snabb och korrekt positionering vid installation av strömbrytare eller kopplingsdosor enligt DIN 49075.

IV 40 Magnet är utvecklad för VVS-installatörer som även de behöver en CC-skala för enklare utmätning av vissa standardiserade mått. Passet är magnetiskt vilket tillsammans med det v-formade spåret i underkant gör att det passa bra även för användning på rör och inte enbart på släta ytor. Vattenpasset är utrustat med en libell för avläsning av 2% lutning. Det består av en robust aluminiumprofil med neodym-magneter. Centrumskala ovanpå för snabb mätning samt med många vanliga installationsmått markerade.

Skriven av Anna Göth

Hultafors vattenpass för elektriker, ELV40
Hultafors vattenpass för elektriker, ELV40

Nyheter

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.