Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nya tjänster till feedbax informationskiosker

Nyheter

Nya tjänster till feedbax informationskiosker

Feedbax Växtsök
Företaget QDEC har utökat sin samling av programvaror som kan visas på de informationskiosker företaget erbjuder. Nu finns det även en digital webbaserad växtdatabas "Feedbax Växtsök" som ger kunden en möjlighet att planera trädgården själv.

Med Feedbax Växtsök kan kunden själv, eller tillsammans med personal, söka efter lämpliga växter direkt i butik. Utifrån olika parametrar för växtplatsen, storlek och växtsätt, blomningsfärg och blomningstid m m får kunden hjälp att välja. Det innebär en digitalisering av trädgårdsbranschen och ett införande av modern teknik. Programvaran går även att implementera på butikens webbplats, vilket gör att det går att planera inköp för utemiljöer på ett enkelt sätt.

Programvaror som redan erbjudits till Feedbax informationskiosker är t ex Feedbax Internet Point,  som erbjuder ett företag att förse sina besökare en säker och stabil surfstation. Konceptet är self-service, och kioskerna kan placeras i entréer eller foajer. Programvarorna fungerar även på mindre pekskärmar.
 
QDEC erbjuder ett brett utbud av informationskiosker för sina programvaror och de finns i ett flertal färger och modeller. Man kan även styla den med företagets logotyp eller andra dekaler.

Skriven av Malena Beijer

Feedbax för PC
Feedbax för PC
Exempel på Feedbax informationskiosk
Exempel på Feedbax informationskiosk

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.