Nyheter

Nya nätmattor för brandisolering

Nya nätmattor för brandisolering
Isover lanserar Ultimate Protect som är en ny serie nätmattor och skivor av glasull med låg vikt och goda brandegenskaper.

 
 

Isovers nya nätmatta av glasull, Ultimate Protect, kan användas för brandisolering av ventilationskanaler.

 

 

 

Enligt Isover kan den nya produkten ersätta stenullsprodukter för brandisolering av ventilationskanaler. Kanalerna löper genom byggnadsdelar, rum, väggar och brandmotståndet är därför extra viktigt. Isoleringen ska stoppa brandspridning mellan brandceller och förhindra värmeförluster och ljudspridning.


Klarar höga temperaturer

Isolermaterialet har en högsta användningstemperatur på 700 grader och har även bra värme- och ljudisolerande egenskaper. Produkterna klassificeras i Euroklass A1 och klarar brandklasserna EI15 – EI120.

Låg vikt förbättrar arbetsmiljön
Isover uppger även att Ultimate Protect är den lättaste nätmattan på marknaden. Något som gör arbetet enklare för installatörer, särskilt vid arbeten över huvudhöjd.

Nyheter

Musiklek tillgänglig för alla

Woodwork har tagit in Stepping Stones i sortimentet. Ett musikaliska element som är ett roligt inslag skapat för att väcka intresset för ljud och musik på lekplatser, förskolor, skolgårdar och andra offentliga miljöer där barn ofta vistas.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.

Arbetshandskar av sockerbetor

2021-06-02
Skyddshandskar

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.