Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nya märkningar och klassifikationer för kemiska blandningar

Nyheter

Nya märkningar och klassifikationer för kemiska blandningar

Nya märkningar och klassificeringar för kemiska blandningar
Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Detta innebär att etiketter och säkerhetsdatablad behöver uppdateras med nya märkningar och klassifikationer.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer kemikalier är skyldiga att informera om farorna med produkterna och hur de ska hanteras. Produkterna ska klassificeras avseende sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror och förpackningar ska vara tydligt märkta med produkternas farliga egenskaper och hur man skyddar sig själv och miljön. Säkerhetsdatablad ska finnas för yrkesmässiga användare.

För kemiska ämnen gäller, sedan 2010, CLP-förordningen, förordning (EG) nr 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning.  Från den 1 juni 2015 gäller förordningen även kemiska blandningar som tidigare har klassificerats och märkts enligt den nationella förordningen KIFS 2005:7. Kemiska blandningar innehåller två eller flera kemiska ämnen, t ex färg, lim och fogmassor.
Under en period på två år får blandningar som förpackats innan den 1 juni 2015 med märkning enligt gamla regler säljas vidare.

Den nya förordningen innebär nya symboler och faroklasser, nya farokategorier och nya kriterier för klassificering. Etiketter och säkerhetsdatablad behöver därmed uppdateras med ny information.

Enligt CLP ska etiketten innehålla, faropiktogram (farosymbol), signalord (Fara eller Varning), faroangivelser som talar om på vilket sätt produkten är farlig samt skyddsangivelser som talar om hur man skyddar hälsa och miljön. Märkningen ska vara tydlig och lättläst och för hälsofarliga ämnen som säljs till allmänheten ska det finnas en taktil varningstriangel för synskadade.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en webbplats som ger stöd och vägledning för den som behöver klassificera sina kemiska blandningar http://echa.europa.eu/sv/support/mixture-classification

På Echas webbplats finns även en databas som innehåller klassificerings- och märkningsinformation om anmälda och registrerade ämnen från tillverkare och importörer.

Hela förordningstexten finns även på Kemikalieinspektionens webbplats http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-forordningar/CLP/ 

Skriven av Anna GöthGamla farosymboler
Gamla farosymboler

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.