• Nyheter
  • Nya AD-låset - robust och slitstarkt svenskt lås

Nyheter

Nya AD-låset - robust och slitstarkt svenskt lås

Nya AD-låset
Det halländska företaget Östergrens Production AB har ett nytt lås kallat Nya AD-låset

Nya AD-låset är ett gediget, robust och slitstarkt svenskt lås. Hela låskonstruktionen visar på kvalitet
Låskolven har lång slaglängd och är av högkvalitativt stål – mycket svårforcerat.
Marknadens vanliga låscylindrar passar i låset.
Alla låsdetaljer är tillverkade av svensk stålplåt samt förzinkade och kromaterade, dessutom pulverlackade.

Skriven av Harald Holm

Östergrens
Östergrens

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.