Nyheter

Ny standard för lamputtag

Ny standard för lamputtag
I april 2019 börjar en ny EU-gemensam standard för lamputtag gälla, i denna standard benämns de nya lamputtagen för DCL, Device for Connection of Luminaires. För att möta den ökade efterfrågan lanserar ELKO redan nu ett bassortiment av lamputtag som är utformade enligt den nya standarden.

I ELKOS DCL-sortiment ingår utföranden både för vägg- och takmontering samt kontakter. Uttagen finns i både RS- och Plus-design och med företagets samtliga färgkombinationer. RS är en serie med traditionell utformning medan Plus har ett modernt formspråk och där ramar i olika material och kulörer erbjuds som tillval.
Sortimentet kommer utökas ytterligare fram tills att den nya standarden börjar gälla.

Den nya standarden, SS-EN 61195, som lyder under lågspänningsdirektivet, är gemensam för hela EU och syftar till att ge ökad säkerhet och en harmonisering inom EU/ESS-området. I standarden benämns lamputtagen för DCL som står för Device for Connection of Luminaires.

Under en övergångsperiod, fram till att den nya standarden införs 1 april 2019, är det tillåtet att montera uttag utformade enligt både den gamla och den nya standarden. Den nya standarden kommer bara att gälla nyinstallationer, befintliga installationer berörs inte. Enligt den nya standarden ska lamputtagen dessutom CE-märkas.

Skriven av Anna Göth

DCL lamputtag, RS-design
DCL lamputtag, RS-design
DCL lamputtag, Plus-design
DCL lamputtag, Plus-design
DCL lamputtag, dosa för takmontering
DCL lamputtag, dosa för takmontering

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.