Nyheter

Ny standard för lamputtag

Ny standard för lamputtag
I april 2019 börjar en ny EU-gemensam standard för lamputtag gälla, i denna standard benämns de nya lamputtagen för DCL, Device for Connection of Luminaires. För att möta den ökade efterfrågan lanserar ELKO redan nu ett bassortiment av lamputtag som är utformade enligt den nya standarden.

I ELKOS DCL-sortiment ingår utföranden både för vägg- och takmontering samt kontakter. Uttagen finns i både RS- och Plus-design och med företagets samtliga färgkombinationer. RS är en serie med traditionell utformning medan Plus har ett modernt formspråk och där ramar i olika material och kulörer erbjuds som tillval.
Sortimentet kommer utökas ytterligare fram tills att den nya standarden börjar gälla.

Den nya standarden, SS-EN 61195, som lyder under lågspänningsdirektivet, är gemensam för hela EU och syftar till att ge ökad säkerhet och en harmonisering inom EU/ESS-området. I standarden benämns lamputtagen för DCL som står för Device for Connection of Luminaires.

Under en övergångsperiod, fram till att den nya standarden införs 1 april 2019, är det tillåtet att montera uttag utformade enligt både den gamla och den nya standarden. Den nya standarden kommer bara att gälla nyinstallationer, befintliga installationer berörs inte. Enligt den nya standarden ska lamputtagen dessutom CE-märkas.

Skriven av Anna Göth

DCL lamputtag, RS-design
DCL lamputtag, RS-design
DCL lamputtag, Plus-design
DCL lamputtag, Plus-design
DCL lamputtag, dosa för takmontering
DCL lamputtag, dosa för takmontering

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsskivor

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.