• Nyheter
  • Ny rondell för tak- och väggslipning

Nyheter

Ny rondell för tak- och väggslipning

Norton Slipnätsrondell
Aggressivt slipmedel ger hög avverkning med fin yta.

Den nya slipnätsrondellen, Screenback Q43N från Norton, är uppbyggd på ett nät av vävd polyester som belagts med slipmedel av kiselkarbid. Slipmedlet är mycket skarpt och aggressivt vilket ger hög avverkning samtidigt som man får en fin yta. Så till exempel ger en rondell i korn 120 snabb slipning och en yta som motsvarar slipning med korn 150.

Rondellernas baksida har kardborrefastsättning och är avsedda för användning med tak- och väggslipmaskiner, så kallade giraffer, med dammutsugning. Slipnätet är mycket genomsläppligt varför man får effektiv dammutsugning. Screenback-rondellernas uppbyggnad med den öppna nätstrukturen gör också att igensättningen blir minimal. 
Rondellerna är vattenfasta och kan användas för såväl torr- som våtslipning.
Screenback Q43N finns med diameter 225 mm och i kornstorlekar 60 – 220.

 

 

Ny rondell för tak- och väggslipning
Ny rondell för tak- och väggslipning

Nyheter

Funktionella träningsredskap för utegym

Funktionella träningsredskap för utegym

NOORDs träningsredskap för utegym är speciellt anpassade för funktionell träning utomhus. Träningsredskapen är utformade för att använda kroppen som motstånd och kan användas för flera olika träningsformer såsom exempelvis Calisthenics, Street Workout, Crossfit, HIIT och TRX för träning av kroppens alla muskelgrupper oavsett nivå.

STEICOflex isolering av träfiber

STEICOflex isolering av träfiber

Ängmogruppen har lanserat ett miljövänligt isoleringssystem gjort av rester från sågverk och gallring av tallskog. Ingen formaldehyd eller PMDI bindemedel används heller i produktionen.