• Nyheter
  • Ny rengöringsmetod för byggnadsvård

Nyheter

Ny rengöringsmetod för byggnadsvård

Ny rengöringsmetod för byggnadsvård
Arte Mundit® från Remmers, specialister inom ytbehandlingsprodukter, är en nydanande produkt för rengöring av invändiga ytor i historiska byggnader. Produkten verkar genom en peelingeffekt som efter applicering och torkning drar med sig smuts och sot utan att skada ytans struktur eller måleri.

För rengöring av historiska byggnaders vägg- och takytor har det genom historien funnits många tillvägagångssätt. En av de äldsta metoderna är att tvätta med bröd, relativt effektivt men dyrbart och tidsödande. Modernare metoder har å andra sidan ofta riskerat att ta med sig en del oönskat ytmaterial och inte visat sig vara nog effektiva för stora ytor. I vissa fall är användning av för mycket vatten eller utveckling av damm problemet. En av de modernare produkterna som har används är en pasta som innehåller EDTA. Det möjliggör avlägsnande av tunna gipsskikt samt minskning av koppar-, nickel- och järnfläckar, men å andra sidan kan verka hälsofarligt.

Arte Mundit® är lösningsmedelsfri och består av pastor med en specialformulerad dispersion av naturlig latex. När pastan har applicerats på ytan avdunstar vattnet och polymeren tvärbinder och bildar en elastisk film som sedan avlägsnas utan användning av vatten. När smutsen fastnat på filmens yta och sedan skalats bort blir resultatet en helt ren yta. Arte Mundit® finns i olika typer beroende på hur nedsmutsad ytan är.

Rengöring med Arte Mundit® är lämplig för praktiskt taget alla ytor, som djupa och gjutna områden samt känsliga och värdefulla underlag. Pastan är luktfri, ger inga kemiska förändringar eller kontamineringar på underlaget. Det är fullt möjligt att utföra arbetet medan byggnaden är i bruk då arbetet till exempel inte bildar dammutveckling, buller, emissioner eller riskerar att väta ned omgivande utrymmen.

Arte Mundit® kan appliceras med pensel, rollers eller sprayverktyg. Vid stora ytor rekommenderas sprayning för ett effektivare och jämnare resultat. Vid temperaturer mellan 10 - 30 °C och måttlig luftfuktighet är produkten så gott som torr efter 2 - 3 timmar. Vid en relativ luftfuktighet på 95 % är torktiden upp till 22 timmar. Det är rekommenderat att ta av filmen dagen efter att den applicerats. Vid behov kan upplösta smutspartiklar som inte fastnat i latexfilmen torkas bort med en fuktig svamp.

Bland byggnader som renoverats med Arte Mundit® finns Notre Dame i Paris, Brandenburger Tor i Berlin, Julikolonnen i Paris, Westminster Hall i London och Tholey Abbey i Tyskland.

Arte Mundit® är lösningsmedelsfri och består av pastor av naturlig latex
Arte Mundit® är lösningsmedelsfri och består av pastor av naturlig latex
Arte Mundit® bidrar till skonsam rengöring för både yta och hälsa
Arte Mundit® bidrar till skonsam rengöring för både yta och hälsa
Arte Mundit® kan appliceras med pensel, rollers eller sprayverktyg
Arte Mundit® kan appliceras med pensel, rollers eller sprayverktyg
Arte Mundit®  har används vid renovering av Brandenburger Tor ©Stephan Falk
Arte Mundit® har används vid renovering av Brandenburger Tor ©Stephan Falk
Arte Mundit® har används vid renovering av Westminster Hall, Houses of Parliament i London © Leslie Hossack
Arte Mundit® har används vid renovering av Westminster Hall, Houses of Parliament i London © Leslie Hossack

Nyheter

Pant på möbler för cirkulära affärer

Det svenska företaget Svedholm Design AB, som både designar och tillverkar möbler och inredning för offentlig miljö, har i sin strävan efter minskat klimatavtryck skapat en pantmodell på sina egna möbler. De produkter som kunden inte längre använder tar Svedholms tillbaka mot en pant, fräschas upp och säljs vidare som refurbished/renoverade produkter med en förnyad garanti på 2 år.

Följsamt förband vid storm och jordskalv

2023-03-16
Byggbeslag

Det italienska företaget Rotho Blaas lanserar ALUMEGA - en koppling för pelar- och balkanslutning som tillåter fri rotation i bägge ändarna av träbalken. Vid jordbävning eller kraftig vind följer anslutningen pelarrotationen vilket bevarar skjuvmotståndet för gravitationsbelastningar från golvet och därmed minskar strukturella skador.

EcoCocon naturnära panelsystem av halm

Naturnära panelsystem av halm

Slovakiska EcoCocon tillverkar ett väggsystem med högisolerande paneler tillverkade av 98 procent naturliga och förnybara material. Halmisoleringen absorberar CO₂ under tillväxtfasen och den höga kiseldioxidhalten fungerar som ett naturligt brandskyddsmedel. Resultatet är kollagrande väggpanelsystem för sund inomhusluft utan avsöndring av skadliga substanser, stor akustisk och termisk komfort som samtidigt uppfyller passivhusstandard.

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbent av torvfiber

Ljudabsorbenten Sound Of Silence från Okko Design är en akustisk väggpanel med eget konstnärligt uttryck designad av Ingegerd Råman. Panelerna är tillverkade av torvfiber som hämtas direkt från naturen med goda ljudabsorberande egenskaper.

Nya träprodukter av återvunnet KL-trä

2023-03-14
Limträ

Det svenska företaget MoreWood har väckt idén med vidareförädling helt uteslutande av återvunnet KL-trä från befintliga byggnadsprojekt. Genom att ta vara på redan skapade resurser får företaget ut det mesta av dem för att tillverka nya produkter som kan användas om igen.

Möbler för utomhuskontoret - The Bug, Fotograf Robert Johansson

Möbler för utomhuskontoret

Att som kontorsarbetare sitta inne en solig dag och längta ut kan de flesta känna igen sig i. Lovisa of Sweden har löst det genom att skapa väderskyddande och ljuddämpande kontorsmöbler av svenskt trä och återvunnet stål för placering utomhus.