Nyheter

Ny kontorslösning från Ochno

Ny kontorslösning från Ochno
Företaget Ochno i Västerås utvecklar en ny kontorslösning för flexibla kontor, som bygger på smart utnyttjande av solenergi och en generell el- och kommunikationslösning som är baserad på den senaste generationen av USB, USB-C.

Ochno ligger i Västerås och är ett innovationsföretag som utvecklar en kabelsanerad arbetsplatslösning. Den möjliggör flexibla arbets- och mötesplatser med enkel IT-koppling via USB-C. Förutom kabelsanering och standardiserad IT-koppling möjliggörs även distribution av solel med lägre förluster genom utbyggd likström hela vägen. Kärnan i det hela är att allt kopplas, övervakas, mäts och styrs med plattformen Ochno Operated.

Företaget möjliggör detta genom att installera den nya kommunikationslösningen baserad på USB-C i alla kontorsmiljöer, och den ersätter de existerande systemen av dockningsstationer och adaptrar. Detta eliminerar helt enheternas behov av AC-omvandling. 

Ochno Operated är en mjukvaruplattform som erbjuder tjänster för att styra enheterna i infrastrukturen. Det bidrar till hållbarhet då all el och IT-infrastruktur är effektivt utnyttjad från lokalt installerade solpaneler, som bygger på likström. De kommersiella fastigheterna kan dra nytta av detta samtidigt som de erbjuder lösningar för smart belysning, uppkopplade arbetsplatser och digitala fastighetssystem. Arbetsplatserna blir snyggare och flexiblare arbetsplatser med endast USB-C uttag.

USB-C erbjuder både el, videomöjlighet och nätverkskoppling i samma kabel. Det går att koppla på fastighetsautomation och energiövervakning i det system för kommersiella fastigheter som Ochno har utvecklat.

Företaget har fått utvecklingspengar från Energimyndigheten och Vinnova, och har varit nominerade av Almi i kategorin "Innovator of the year" på Näringslivsgalan "Guldstänk".

Skrivet av Malena Beijer 

Ny kontorslösning från Ochno
Ny kontorslösning från Ochno
Endast USB-C används
Endast USB-C används

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.