• Nyheter
  • Ny konstruktionslösning för lufttäta byggnader

Nyheter

Ny konstruktionslösning för lufttäta byggnader

Ny konstruktionslösning för lufttäta byggnader
2022-01-25
Ruukki® Airtightness Package är ett nytt lufttäthetssystem särskilt lämpat för industri- och handelsbyggnader som gör det möjlig till både minskad energiåtgång och koldioxidutsläpp under byggnadens användning.

Lufttätheten i en byggnads väggar och tak, i synnerhet skarvar till andra konstruktionselement, har stor betydelse för en byggnads energieffektivitet. Det nya lufttäthetssystemet Ruukki® Airtightness Package är sandwichpaneler bestående av antingen mineralull eller PIR-kärna och uppfyller höga krav på effektivitet.

Systemet bygger på Ruukki® Energy-paneler som är beprövade lösningar för skarvar i vägg- och takkonstruktioner. Investeringar i lufttäthet ökar inte koldioxidavtrycket under produkttillverkning, till skillnad från till exempel att öka mängden isolering. Ruukki menar att så mycket som 30 % kan besparas på energiförbrukning vid uppvärmning eller kylning jämfört med en konventionell lösning.

Korrekt monterad panel ger inte bara god lufttäthet utan även hög ljudisolering, högre inbrottssäkerhet och en fukteffektiv väggkonstruktion. Företaget lämnar en lufttäthetsgaranti för Ruukki® Airtightness Package till sina kunder genom testning på plats i färdig byggnad. Garantin ligger på minst q50 = 1,0 m³/ m² för hela byggnaden. Systemet uppfyller även flera poäng i certifieringssystemen LEED och BREEAM.

Ruukki arbetar kontinuerligt med produktutveckling som ska öka byggnaders energieffektivitet. Förutom produkter kan Ruukki även erbjuda expertis i byggnadsprojekt för att optimera just energi- och livscykelkostnader. 

Skriven av Jenny Öhlund

Konstruktionen ger bland annat god lufttäthet och hög ljudisolering
Konstruktionen ger bland annat god lufttäthet och hög ljudisolering

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.