Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Ny extrastark gipsskiva

Ultra Board 13
Ultra Board 13 är en extra stark gipsskiva från Norgips som tillsammans med stålreglar, skenor och spackel skapar en säker och robust väggkonstruktion med tekniskt godkända brand- och ljudkrav. Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna med hög densitet vilket gör den extra skruvfast.

Norgips Ultra Board är avsedd för att användas inomhus i väggkonstruktioner som ett mer skruvfast underlag till infästningar. Skivan kan användas som underlagsskiva bakom en annan gipsskiva från Norgips i en tvålagskonstruktion, eller som en stabil, säker och hållbar 1-lagskonstruktion. Med den nya Ultra Board 13® kan lag 2 (oavsett skivtyp) skruvas direkt i den underliggande Ultra Board 13® utan att man behöver fundera på var väggens regelstomme är. 

Man kan montera upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv) i ett lag och upp till 50 kg per skruv om du använder två lag Ultra Board 13®. Med en Ultra Board 13®-vägg kan du belasta en hylla med upp till 200 kg! Vid infästning av maximalbelastning bör avstånden mellan infästningspunkterna vara mer än 300 mm

Med Ultra Board 13® har man samma enkla ytbehandling som för vanliga gipsskivor. Det går att måla direkt på gipsskivan efter att enbart ha spacklat skarvarna. Ultra Board 13® är en ny generation gipsskivor som är betydligt starkare än en traditionell gipsskiva men precis lika enkel att använda. Skivan bearbetas lika enkelt som en vanlig gipsskiva, med enbart gipskniv, och kan monteras på både stål- och trästomme.

Skivan har goda brand- och ljudegenskaper. Brandteknisk klass är A2-s1, d0. Ultra Board 13® finns i bredderna 900 och 1200 mm. Längd 2500 mm. Tjocklek 12,5 mm. Vikt 11,9 kg/m2.

Skriven av Harald Holm

Försänkta kartongklädda kanter
Försänkta kartongklädda kanter
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.

Desinfektion med hjälp av UV-C strålning

Desinfektionsprodukter för konsumenter

Signify lanserar två Philips UV-C desinfektionsprodukter som är speciellt avsedda för konsumenter. Sedan tidigare finns UV-C belysning för t ex kontor, fabriker, butiker och restauranger där UV-C strålningen används för att desinficera luft, ytor och vatten från virus och bakterier.