Nyheter

Ny extrastark gipsskiva

Ultra Board 13
Ultra Board 13 är en extra stark gipsskiva från Norgips som tillsammans med stålreglar, skenor och spackel skapar en säker och robust väggkonstruktion med tekniskt godkända brand- och ljudkrav. Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna med hög densitet vilket gör den extra skruvfast.

Norgips Ultra Board är avsedd för att användas inomhus i väggkonstruktioner som ett mer skruvfast underlag till infästningar. Skivan kan användas som underlagsskiva bakom en annan gipsskiva från Norgips i en tvålagskonstruktion, eller som en stabil, säker och hållbar 1-lagskonstruktion. Med den nya Ultra Board 13® kan lag 2 (oavsett skivtyp) skruvas direkt i den underliggande Ultra Board 13® utan att man behöver fundera på var väggens regelstomme är. 

Man kan montera upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv) i ett lag och upp till 50 kg per skruv om du använder två lag Ultra Board 13®. Med en Ultra Board 13®-vägg kan du belasta en hylla med upp till 200 kg! Vid infästning av maximalbelastning bör avstånden mellan infästningspunkterna vara mer än 300 mm

Med Ultra Board 13® har man samma enkla ytbehandling som för vanliga gipsskivor. Det går att måla direkt på gipsskivan efter att enbart ha spacklat skarvarna. Ultra Board 13® är en ny generation gipsskivor som är betydligt starkare än en traditionell gipsskiva men precis lika enkel att använda. Skivan bearbetas lika enkelt som en vanlig gipsskiva, med enbart gipskniv, och kan monteras på både stål- och trästomme.

Skivan har goda brand- och ljudegenskaper. Brandteknisk klass är A2-s1, d0. Ultra Board 13® finns i bredderna 900 och 1200 mm. Längd 2500 mm. Tjocklek 12,5 mm. Vikt 11,9 kg/m2.

Skriven av Harald Holm

Försänkta kartongklädda kanter
Försänkta kartongklädda kanter
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)

Nyheter

Swerock lanserar ECO-betong

ECO-Betongen ger mindre klimatpåverkan än traditionell betong, eftersom man ersatt en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin.

Digitalt vattenpass

Tidigare i höstas lanserade FLEX sitt nya digitala vattenpass med funktioner som gör det enkelt att avläsa en exakt vinkel. Vattenpasset har dubbla displayer, belysta libeller och en hållfunktion som gör det möjligt att avläsa mätvärdet i efterhand.

Lysande stamskydd

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Världens mest spridda byggblock förnyas

Världens mest spridda byggblock förnyas

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.

Ny serie monteringslim

Ny serie monteringslim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.