Nyheter

Ny extrastark gipsskiva

Ultra Board 13
Ultra Board 13 är en extra stark gipsskiva från Norgips som tillsammans med stålreglar, skenor och spackel skapar en säker och robust väggkonstruktion med tekniskt godkända brand- och ljudkrav. Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna med hög densitet vilket gör den extra skruvfast.

Norgips Ultra Board är avsedd för att användas inomhus i väggkonstruktioner som ett mer skruvfast underlag till infästningar. Skivan kan användas som underlagsskiva bakom en annan gipsskiva från Norgips i en tvålagskonstruktion, eller som en stabil, säker och hållbar 1-lagskonstruktion. Med den nya Ultra Board 13® kan lag 2 (oavsett skivtyp) skruvas direkt i den underliggande Ultra Board 13® utan att man behöver fundera på var väggens regelstomme är. 

Man kan montera upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv) i ett lag och upp till 50 kg per skruv om du använder två lag Ultra Board 13®. Med en Ultra Board 13®-vägg kan du belasta en hylla med upp till 200 kg! Vid infästning av maximalbelastning bör avstånden mellan infästningspunkterna vara mer än 300 mm

Med Ultra Board 13® har man samma enkla ytbehandling som för vanliga gipsskivor. Det går att måla direkt på gipsskivan efter att enbart ha spacklat skarvarna. Ultra Board 13® är en ny generation gipsskivor som är betydligt starkare än en traditionell gipsskiva men precis lika enkel att använda. Skivan bearbetas lika enkelt som en vanlig gipsskiva, med enbart gipskniv, och kan monteras på både stål- och trästomme.

Skivan har goda brand- och ljudegenskaper. Brandteknisk klass är A2-s1, d0. Ultra Board 13® finns i bredderna 900 och 1200 mm. Längd 2500 mm. Tjocklek 12,5 mm. Vikt 11,9 kg/m2.

Skriven av Harald Holm

Försänkta kartongklädda kanter
Försänkta kartongklädda kanter
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)
Skivan klarar en belastning på upp till 23 kg per skruv (5 mm träskruv)

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.