Nyheter

Ny bok om Passivhus

.
Sverige i framkant av energieffektivt byggande

Svensk teknik och svenskt kunnande ligger i framkant när det gäller energieffektivt byggande, och intresset har varit stort sedan 1970-talet. Nu växer intresset lavinartat, och därmed skärps kraven på byggande såväl i Sverige som inom EU. Det ställer nya krav som kommer att öka intresset ytterligare för lågenergihus. Det finns en rad intressanta projekt att hämta lärdom ifrån och boken Passivhus lyfter fram många av dem och ger konkreta bilder av vad som krävs för att bygga energieffektivt (och uppnå passivstandard) och hur processen för att nå dit går till.

Bokens disposition är ny och innehållet har breddats och uppdaterats i såväl text och bild. Bland annat redovisas erfarenheterna av det första passivhusprojektet i Sverige, Lindåsprojektet, efter 10 års brukande. Dessutom görs en driftkostnadsjämförelse mellan ett konventionellt byggt hus och ett hus som uppfyller kraven för passivhus. På materialsidan presenteras den senaste utvecklingen av högpresterande isolering.

Regeringen satsar på energisnåla hus
”Genom den nya lagstiftningen om byggnaders energiprestanda har vi i EU slagit fast att alla nya byggnader från år 2021 skall vara så kallade "nära-noll-energihus", vilket innebär att alla nya hus som byggs ska ha en väldigt låg energianvändning”, skriver it- och energiminister Anna Karin Hatt i en debattartikel. Exakt vad det ska innebära, i termer av energikrav, i Sverige återstår att slå fast. Att "nära-noll-energihus" kommer innebära skärpta energikrav står bortom allt tvivel.

”Få områden rymmer så stora möjligheter att spara energi som byggsektorn”, skriver Hatt vidare. Därför satsar regeringen nu 120 miljoner kronor på att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden. Dessa nya medel kommer att satsas i ett program som syftar till att ta fram det kunskapsunderlag som behövs kring hur framtidens energisnåla hus ska byggas. De erfarenheter vi får genom programmet kommer ligga till grund för de nya energikrav som ska gälla alla nya byggnader från 2021.

Passivhus ska fungera som en inspirationskälla men också som en kunskapsbank för dem som vill bygga energieffektivt.
Den stora utmaningen finns i det befintliga byggnadsbeståndet. Den typen av objekt kräver lite mer eftertanke och det är här den stora potentialen finns. Nyproduktionen utgör en begränsad del av det totala fastighetsbeståndet.

I Passivhus görs en grundlig genomgång av begreppet passivhus, vilka kraven på dessa är och hur de kan uppfyllas såväl i nyproduktion som vid ombyggnad och renovering. Boken handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som krävs för att uppnå kraven som ställs på lågenergihus.

Läs mer och beställ: http://butik.byggtjanst.se/bygglitteratur/förvaltning/passivhus-utg-2 

Nyheter

Svensk Byggtjänst uppgraderar webbplatsen

Vi uppgraderar

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.