Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Ny bok om Passivhus

.
Sverige i framkant av energieffektivt byggande

Svensk teknik och svenskt kunnande ligger i framkant när det gäller energieffektivt byggande, och intresset har varit stort sedan 1970-talet. Nu växer intresset lavinartat, och därmed skärps kraven på byggande såväl i Sverige som inom EU. Det ställer nya krav som kommer att öka intresset ytterligare för lågenergihus. Det finns en rad intressanta projekt att hämta lärdom ifrån och boken Passivhus lyfter fram många av dem och ger konkreta bilder av vad som krävs för att bygga energieffektivt (och uppnå passivstandard) och hur processen för att nå dit går till.

Bokens disposition är ny och innehållet har breddats och uppdaterats i såväl text och bild. Bland annat redovisas erfarenheterna av det första passivhusprojektet i Sverige, Lindåsprojektet, efter 10 års brukande. Dessutom görs en driftkostnadsjämförelse mellan ett konventionellt byggt hus och ett hus som uppfyller kraven för passivhus. På materialsidan presenteras den senaste utvecklingen av högpresterande isolering.

Regeringen satsar på energisnåla hus
”Genom den nya lagstiftningen om byggnaders energiprestanda har vi i EU slagit fast att alla nya byggnader från år 2021 skall vara så kallade "nära-noll-energihus", vilket innebär att alla nya hus som byggs ska ha en väldigt låg energianvändning”, skriver it- och energiminister Anna Karin Hatt i en debattartikel. Exakt vad det ska innebära, i termer av energikrav, i Sverige återstår att slå fast. Att "nära-noll-energihus" kommer innebära skärpta energikrav står bortom allt tvivel.

”Få områden rymmer så stora möjligheter att spara energi som byggsektorn”, skriver Hatt vidare. Därför satsar regeringen nu 120 miljoner kronor på att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden. Dessa nya medel kommer att satsas i ett program som syftar till att ta fram det kunskapsunderlag som behövs kring hur framtidens energisnåla hus ska byggas. De erfarenheter vi får genom programmet kommer ligga till grund för de nya energikrav som ska gälla alla nya byggnader från 2021.

Passivhus ska fungera som en inspirationskälla men också som en kunskapsbank för dem som vill bygga energieffektivt.
Den stora utmaningen finns i det befintliga byggnadsbeståndet. Den typen av objekt kräver lite mer eftertanke och det är här den stora potentialen finns. Nyproduktionen utgör en begränsad del av det totala fastighetsbeståndet.

I Passivhus görs en grundlig genomgång av begreppet passivhus, vilka kraven på dessa är och hur de kan uppfyllas såväl i nyproduktion som vid ombyggnad och renovering. Boken handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som krävs för att uppnå kraven som ställs på lågenergihus.

Läs mer och beställ: http://butik.byggtjanst.se/bygglitteratur/förvaltning/passivhus-utg-2 

Nyheter

Utegym för stadsmiljöer

Smekab Citylife har utökat sin produktportfölj med City Art Gym, ett utegym med träningsredskap utformade som konstnärliga skulpturer. Utegymmet är speciellt anpassat för offentliga miljöer där ett vanligt utegym inte passar eller ryms, t ex i stadsmiljöer, torg, innergårdar eller skolgårdar.

Smarta bänkfläktar i Siemens studioLine-serie

Smarta bänkfläktar i Siemens studioLine-serie

Siemens erbjuder två bänkfläktsystem för sin moderna serie studioLine. InductionAir som byggs in under köksbänken och integreras i matlagningsytan, och downdraftAir som är ett alternativ till den klassiska spisfläkten. Den göms i bänkskivan bakom hällen och trycks fram endast när den behövs.

Betongtakpanna

Betongtakpanna i nytt utförande

BMI Monier har efter flera år av forskning lanserat en helt ny betongtakpanna med lägre vikt, en nättare, modernare profil och ökad hållfasthet. Aerlox betongtakpanna är dessutom utformad för att minska risken för moss- och algpåväxt.

Underhållsfritt utegolv

Lagom till att utesäsongen drar igång har gop utökat sitt produktsortiment med två nya trallbrädor av träkomposit. Woodlon Grande och Deco är tillverkade av 95 % återvunnet material och kan användas för t ex altaner, balkonger, terrasser och runt pooler där man vill ha ett underhållsfritt utegolv.

Ny justerbar underkonstruktion för fasadsystem

Ny justerbar underkonstruktion för fasadsystem

Sto har utvecklat en ny underkonstruktion till sitt fasadsystem StoVentec R som gör det enklare att justera fasadskivorna vid ett ojämnt underlag. Det fungerar lika bra på murverk, betong, trä eller stål. Den nya underkonstruktionen möjliggör även en 160 mm tjock isolering, vilket innebär att byggnaden kan ges god värmeisolering.