Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Ny bok om material

Materials. Manual & New Possibilities
2016-09-23
En ny bok om byggmaterial har kommit. Den heter Materials. Manual & New Possibilities och är skriven av Kottas Dimitris.

Arkitekter har mer och mer material till sitt förfogande när tekniken utvecklas och man finner nya användningsområden för gamla material. Denna bok visar vad som kan uppnås med denna rikedom av material. Valet av material kan ha omfattande effekt, göra projekt mer miljövänliga, billigare eller mer mångsidiga. Boken tar upp glas, metall, trä, plast och betong. Den är tydligt uppdelad i kategorier. Boken innehåller förklarande texter och uppgifter om egenskaper för materialen. Informationen ger arkitekter ett viktigt verktyg för att uppnå ett önskat resultat.

Materials. Manual & New Possibilities är på 251 sidor och är skriven på engelska. Den går nu att beställa genom Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Skriven av Harald HolmNyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.