Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Ny betonglasyr med smutsskydd

Ny betonglasyr med smutsskydd
Nyta har lanserat faceal kulör, en multifunktionell pigmenterad lasyr för betongytor både utom- och inomhus. Lasyren ger ett skydd mot smuts och väta.

Faceal kulör bevarar den typiska looken och känslan hos betong. Det är en lasyr som används till färgsättning och för att skapa en beständig och skyddande yta på betong. Den påförs på vertikala ytor och kan kan läggas på med olika grader av täckning. Den är genomskinlig och den slutliga täckningsgraden beror på underlagets utseende, lasyren bevarar den typiska känslan och utseendet på betongen.

Faceal kulör bildar inte en film på ytan, vilket innebär att ytan fortsätter att vara genomsläpplig för luft och ånga, och får smutsavisande egenskaper. Skyddet mot föroreningar och fläckar av alla slag gäller alla porösa ytor som har blivit behandlade. 

Lasyren är en vattenbaserad akryl copolymerer med mineralpigment, helt fri från lösningsmedel och silikon. Faceal kulör håller nere graden av nya fläckar orsakade av luftföroreningar och hämmar uppkomsten av mossa och lav. Lasyren förhindrar även skador som är orsakade av frost, eftersom den är öppen för fuktvandring. Den är 90% nedbrytbar och UV resistent.

Faceal kulör finns i över 100 standardnyanser, och den är pigmenterad upp till 22%. Det går även att beställa inklusive pärlande metallic och guld. Den slutgiltiga nyansen beror på färgsättningen av underlaget. Lasyren kan användas för att designa betongfasader i olika kulörer och interiöra väggar. Utöver betongväggar kan den användas på andra stenunderlag såsom terrakotta och natursten.

Skriven av Malena Beijer

Lasyren finns även i metallic
Lasyren finns även i metallic
Faceal kulör fungerar även inomhus
Faceal kulör fungerar även inomhus
.
.

Nyheter

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

Tydlig tillträdeskontroll för offentliga lokaler

Stora samhällsutmaningar råder fortfarande gällande rekommendationerna kring social distansering under Coronapandemin. Som ett komplement till det personliga ansvaret har Avancerad Entré Teknik lanserat ett tillträdessystem för kontroll av in- och utpassering som stämmer av den totala kapaciteten för ett specifikt utrymme.

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.