Nyheter

Ny betonglasyr med smutsskydd

Ny betonglasyr med smutsskydd
Nyta har lanserat faceal kulör, en multifunktionell pigmenterad lasyr för betongytor både utom- och inomhus. Lasyren ger ett skydd mot smuts och väta.

Faceal kulör bevarar den typiska looken och känslan hos betong. Det är en lasyr som används till färgsättning och för att skapa en beständig och skyddande yta på betong. Den påförs på vertikala ytor och kan kan läggas på med olika grader av täckning. Den är genomskinlig och den slutliga täckningsgraden beror på underlagets utseende, lasyren bevarar den typiska känslan och utseendet på betongen.

Faceal kulör bildar inte en film på ytan, vilket innebär att ytan fortsätter att vara genomsläpplig för luft och ånga, och får smutsavisande egenskaper. Skyddet mot föroreningar och fläckar av alla slag gäller alla porösa ytor som har blivit behandlade. 

Lasyren är en vattenbaserad akryl copolymerer med mineralpigment, helt fri från lösningsmedel och silikon. Faceal kulör håller nere graden av nya fläckar orsakade av luftföroreningar och hämmar uppkomsten av mossa och lav. Lasyren förhindrar även skador som är orsakade av frost, eftersom den är öppen för fuktvandring. Den är 90% nedbrytbar och UV resistent.

Faceal kulör finns i över 100 standardnyanser, och den är pigmenterad upp till 22%. Det går även att beställa inklusive pärlande metallic och guld. Den slutgiltiga nyansen beror på färgsättningen av underlaget. Lasyren kan användas för att designa betongfasader i olika kulörer och interiöra väggar. Utöver betongväggar kan den användas på andra stenunderlag såsom terrakotta och natursten.

Skriven av Malena Beijer

Lasyren finns även i metallic
Lasyren finns även i metallic
Faceal kulör fungerar även inomhus
Faceal kulör fungerar även inomhus
.
.

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.