Nyheter

Norgips släpper spackelserie

Norgips släpper spackelserie
Norgips lanserar nu för första gången ett egenutvecklat spackelprogram, för att på så sätt bli en komplett leverantör av väggkonstruktioner. Man har sedan 50 år varit leverantör av gipsskivor och väggsystem på den norska och svenska marknaden.

Lanseringen innehåller till en början tre spackelprodukter som säkerställer att Norgips erbjuder marknaden ett komplett koncept och som garanterar en god konstruktion och en perfekt yta. Spacklingen är en viktig del av konstruktionen och en förutsättning för väggens styrka och stabilitet, samt för att garantera rätt brand- och ljudegenskaper. Samtidigt lanserar Norgips även ett helt nytt, innovativt hörnskydd i metall på den svenska marknaden. Norgips Hook On är ett hörnskydd som monteras helt utan verktyg, lim eller vatten. Det är bara att kapa till och trycka fast. 

Norgips vill genom att addera fler produkter till det väggsystem man erbjuder marknaden, ta ett större helhetsansvar för den kompletta väggkonstruktionen.

Norgips Hand
Ett latexbaserat spackel som förenar limegenskaper och styrka för skarvspackling med liten krympning. God slipbarhet för slutfinish

Norgips Roll
Ett smidigt spackel med rollegenskaper som hos en färg. Ett spackel för spackling av större ytor.

Norgips Spray
Ett maskinspackel utformat för all professionell spackling. Passar för allt från läggning av pappersremsa till sprayspackling av stora ytor. 

Norgips Hook On
Ett snabbmonterat hörskydd. Innovativa hullingar fäster effektivt hörnskyddet mot gipsskivan. Det är bara att kapa till rätt längd och trycka fast.

Skriven av Malena Beijer

 Norgips Hand
Norgips Hand
Norgips Hook
Norgips Hook

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

2021-06-16
Fogband

illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.