• Nyheter
  • Norge och Sverige tar täten i nordisk husbyggnadskonjunktur

Nyheter

Norge och Sverige tar täten i nordisk husbyggnadskonjunktur

Norge och Sverige tar täten i nordisk husbyggnadskonjunktur
I juni månad släppte Industrifakta sin andra konjunkturrapport för i år om de nordiska ländernas ekonomi och läge på byggmarknaden.

Under förra året var det Sverige och Finland som svarade för de kraftigaste tillväxtvolymerna inom husbyggnad, medan Danmark minskade svagt och Norge endast ökade marginellt. När nu resultatet för första kvartalets husbyggnadsinvesteringar har börjat sammanställas, framkommer det att det är Sverige och Norge som leder tillväxtligan i år. Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på Industrifakta, säger att investeringarna så här långt indikerar en fortsatt bred uppgång i Sverige och en husbyggnadsmarknad i Norge som främst stimuleras av investeringar inom privata och offentliga lokaler.

Utvecklingen i Danmark och Finland går däremot i en annan riktning. Bostadsbyggandet i Danmark har hittills i år visat särskilt svaga siffror säger Magnus. Av erfarenhet är vi dock väldigt försiktiga med att tolka in för mycket av endast ett kvartals byggstatistik. Trots ett klent utfall hittills i år i tror vi ändå att Danmarks husbyggnadsmarknad som helhet kommer att utvecklas positivt 2017.

Källa: Industrifakta AB

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.