• Nyheter
  • Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nyheter

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
2020-10-07
ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.

Juryns motivering:
”I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin vilket minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen. Klimatförbättrad betong är resultatet av ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering av ny teknik och nya tillsatser i bindemedlet. Användningen av slagg (och flygaska) är inte nytt men i Sverige har senaste revideringen av betongstandarderna möjliggjort den framtida utvecklingen av alternativa bindemedel och nya klimatförbättrade produkter. Eco-betong, klimatförbättrad betong, tjänar vårt framtida hållbara samhällsbyggande och förtjänar att uppmärksammas och spridas brett.”

Liksom tidigare år har de tio finalisterna hämtats från ”Topplistan” som löpande publiceras i Byggindustrin. Redaktionen har valt ut finalisterna och juryn har sedan valt ut en vinnare.

-Hållbart och klimatsmart var ett genomgående tema hos årets kandidater till Nordbyggs guldmedalj, där juryn var eniga i valet av ECO-Betong. Utvecklingen av ECO- betong ser jag som bra exempel i strävan att nå betongindustrins vision om en kraftigt minskad klimatpåverkan, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg och medlem i juryn.

Förutom Peter Söderberg ingår även följande personer i juryn: Anna Göth, Svensk Byggtjänst, Anders Carlén, Byggindustrin, Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, och Björn Florman, Materialbiblioteket.

Tidigare vinnare:
Den allra första medaljen delades ut 2010 och tillföll då Soltech Energy och deras solenergisystem med takpannor av glas.

Förra året, 2019, vann InviSense – en svensk innovation utvecklad ur forskning vid Linköpings Universitet. Produkten består av tunna passiva sensorer som kontrollerar fuktigheten i byggkonstruktioner och trådlöst förmedlar data för analys till en molntjänst.

Genom åren har medaljen tilldelats en lång rad olika innovationer – alltifrån energisnåla fläktar till biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedel.

Byggkatalogen har tidigare skrivit om Eco-betong från Swerock här.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
ECO-Betong från Swerock, med slagg från stålindustrin
ECO-Betong från Swerock, med slagg från stålindustrin

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!