Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nyheter

Nordbyggs Guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
ECO-Betong från Swerock är vinnaren av Nordbyggs Guldmedalj 2020. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. I år valde juryn att uppmärksamma en anrik produkt i ständig utveckling med en framtida avgörande effekt: klimatförbättrad betong, symboliserad av ECO-Betong från Swerock.

Juryns motivering:
”I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin vilket minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen. Klimatförbättrad betong är resultatet av ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering av ny teknik och nya tillsatser i bindemedlet. Användningen av slagg (och flygaska) är inte nytt men i Sverige har senaste revideringen av betongstandarderna möjliggjort den framtida utvecklingen av alternativa bindemedel och nya klimatförbättrade produkter. Eco-betong, klimatförbättrad betong, tjänar vårt framtida hållbara samhällsbyggande och förtjänar att uppmärksammas och spridas brett.”

Liksom tidigare år har de tio finalisterna hämtats från ”Topplistan” som löpande publiceras i Byggindustrin. Redaktionen har valt ut finalisterna och juryn har sedan valt ut en vinnare.

-Hållbart och klimatsmart var ett genomgående tema hos årets kandidater till Nordbyggs guldmedalj, där juryn var eniga i valet av ECO-Betong. Utvecklingen av ECO- betong ser jag som bra exempel i strävan att nå betongindustrins vision om en kraftigt minskad klimatpåverkan, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg och medlem i juryn.

Förutom Peter Söderberg ingår även följande personer i juryn: Anna Göth, Svensk Byggtjänst, Anders Carlén, Byggindustrin, Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, och Björn Florman, Materialbiblioteket.

Tidigare vinnare:
Den allra första medaljen delades ut 2010 och tillföll då Soltech Energy och deras solenergisystem med takpannor av glas.

Förra året, 2019, vann InviSense – en svensk innovation utvecklad ur forskning vid Linköpings Universitet. Produkten består av tunna passiva sensorer som kontrollerar fuktigheten i byggkonstruktioner och trådlöst förmedlar data för analys till en molntjänst.

Genom åren har medaljen tilldelats en lång rad olika innovationer – alltifrån energisnåla fläktar till biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedel.

Byggkatalogen har tidigare skrivit om Eco-betong från Swerock här.

Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
Nordbyggs guldmedalj 2020 går till ECO-Betong från Swerock
ECO-Betong från Swerock, med slagg från stålindustrin
ECO-Betong från Swerock, med slagg från stålindustrin

Nyheter

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.