Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Nödljus med diodteknik

Nödljus med diodteknik
Från Malux Sweden kommer nya hänvisnings- och nödljusarmaturer med diodteknik.

       
 

Med hjälp av tekniken 3-chip LED ska Malux nya nödljusarmaturer få ett starkt och jämnt fördelat ljus.
 

 

 

Den nya nödljusarmaturen, Guideled, finns för infällt eller utanpåliggande vägg- och takmontage. Armaturen är försedd med lysdioder som ska ge ett jämnt fördelat ljus över hela skylten. Den har dessutom ett speciellt ljusledande piktogram som ska göra att den syns bra.

Längre mellan skyltarna

Diodtekniken och en specialoptik gör att armaturerna kan monteras på långt avstånd från varandra och ändå ge 1 lux belysning längs utrymningsvägen. Asymmetriska armaturer ska klara ett mellanrum på upp till 29,8 meter vid en montagehöjd på 8,5 meter och symmetriska armaturer 12,5 meter vid en montagehöjd på 4 meter.
Dioderna medför också lägre energianvändning och uppges ha en livslängd på över 50 000 timmar.

 

Nyheter

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

2021-01-15
Fallunderlag

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.