• Nyheter
  • Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nyheter

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar
Alfa NB Perfect är en fogtät nedstigningsbrunn som är tillverkad i ett stycke och som har valfria anslutningsvinklar.

        
 

Alfa NB Perfect tillverkas med flexibel teknik som möjliggör stor variation för bottendelens genomlopp och anslutningar.

Den fogtäta nedstigningsbrunnen Alfa NB Perfect är avsedd för användning med själfallsledningar för spill- och dagvatten. För att brunnen ska få rätt kvalitet är den gjuten i ett stycke av självkompakterande betong. Brunnen kan levereras med valfria anslutningsvinklar, med röranslutning i ledningens riktning, både horisontellt och vertikalt.

Vallning ger driftsäkerhet

Brunnen har mjukt utformade rännor, så kallad vallning. Något som ska ge den ha optimal hydraulisk funktion och driftsäkerhet. Brunnen har MG-fog för överbyggnad. Till röranslutning används PG-fog för betongrör och för fullväggsrör i plast används glidfog.
Bottendelen tillverkas i dimension DN 1000 och 1200.

Nyheter

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.