• Nyheter
  • Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nyheter

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar
Alfa NB Perfect är en fogtät nedstigningsbrunn som är tillverkad i ett stycke och som har valfria anslutningsvinklar.

        
 

Alfa NB Perfect tillverkas med flexibel teknik som möjliggör stor variation för bottendelens genomlopp och anslutningar.

Den fogtäta nedstigningsbrunnen Alfa NB Perfect är avsedd för användning med själfallsledningar för spill- och dagvatten. För att brunnen ska få rätt kvalitet är den gjuten i ett stycke av självkompakterande betong. Brunnen kan levereras med valfria anslutningsvinklar, med röranslutning i ledningens riktning, både horisontellt och vertikalt.

Vallning ger driftsäkerhet

Brunnen har mjukt utformade rännor, så kallad vallning. Något som ska ge den ha optimal hydraulisk funktion och driftsäkerhet. Brunnen har MG-fog för överbyggnad. Till röranslutning används PG-fog för betongrör och för fullväggsrör i plast används glidfog.
Bottendelen tillverkas i dimension DN 1000 och 1200.

Nyheter

Laddstolpsfundament av återvunnen plast

Svenska företaget Unimi Solutions AB har kommit med en miljövänligare variant av sina modulära betongfundament för laddstationer till elbilar - Unimi-1base ECO plastic. Fundamentet är tillverkat av återvunnen plast och väger endast 18 kg vilket gör att det kan hanteras manuellt utan tunga lyftanordningar.

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.