Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nyheter

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar

Nedstigningsbrunn med valfria anslutningsvinklar
Alfa NB Perfect är en fogtät nedstigningsbrunn som är tillverkad i ett stycke och som har valfria anslutningsvinklar.

        
 

Alfa NB Perfect tillverkas med flexibel teknik som möjliggör stor variation för bottendelens genomlopp och anslutningar.

Den fogtäta nedstigningsbrunnen Alfa NB Perfect är avsedd för användning med själfallsledningar för spill- och dagvatten. För att brunnen ska få rätt kvalitet är den gjuten i ett stycke av självkompakterande betong. Brunnen kan levereras med valfria anslutningsvinklar, med röranslutning i ledningens riktning, både horisontellt och vertikalt.

Vallning ger driftsäkerhet

Brunnen har mjukt utformade rännor, så kallad vallning. Något som ska ge den ha optimal hydraulisk funktion och driftsäkerhet. Brunnen har MG-fog för överbyggnad. Till röranslutning används PG-fog för betongrör och för fullväggsrör i plast används glidfog.
Bottendelen tillverkas i dimension DN 1000 och 1200.

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.