• Nyheter
  • Nedgången bruten i NAVET Analytics konsultundersökning

Nyheter

Nedgången bruten i NAVET Analytics konsultundersökning

NAVET Analytics konsultundersökning visar på ökad uppdragsvolym inom flerbostadshus
Trots ett år av osäkerhet på grund av pandemin, anger ändå något mer än hälften av de konsulter som ingår i NAVET Analytics panel, att deras omsättning ökat under 2020 jämfört med 2019. Konsulternas samlade bedömning är att efterfrågan på deras tjänster förblir oförändrad eller ökar måttligt 2021, för att sedan öka något mer under 2022.

Konsulterna förväntar sig en ökad uppdragsvolym inom flerbostadshus, medan efterfrågan inom kontorsbyggandet verkar dämpas. Varje halvår sammanställer NAVET Analytics indikatorer från de större arkitekt- och konsultföretagen, för att fånga upp tidiga signaler på hur byggmarknaden kommer att utvecklas de kommande två åren. Resultaten redovisas i konjunkturrapporten Marknadstrender Bygg.

Vid sammanställningen av svaren hos de intervjuade konsultbolagen i januari månads intervjuundersökning, framgår det att arbetsvolymen ökade med 1,2 procent jämfört med för 6 månader sedan. I undersökningen i augusti hade arbetsvolymen minskat med 2,6 procent och därmed har nedgången brutits. 

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

Navet Analytics redaktion
Navet Analytics redaktion

Nyheter

Arlo Video Doorbell med uppkopplat videosamtal direkt i mobilen

Kommunikativ videodörrklocka

Verisure utökar sitt produktsortiment för hemlarm med en smart videodörrklocka - Arlo Video Doorbell - ett digitalt dörröga med en tvåvägs mikrofon och högtalare som gör att man både kan se och tala med den som ringer på dörren även om man inte är hemma.