Nyheter

Nedgång inom privata lokaler

Nedgång inom privata lokaler
Ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom privata lokaler, där kontor, handel och hotell ingår fortsatte att utvecklas negativt under 2021. Detta visar NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Baserat på de samtliga fyra kvartalens påbörjade husbyggnadsinvesteringar visade utfallet en minskning med 10 procent jämfört med helåret 2020. Nedgången sker från en redan låg nivå med hänsyn till att husbyggandet sjönk med drygt 20 procent under perioden 2019-2020.

NAVET Analytics menar att det finns en hel del osäkerhet när det gäller det framtida behovet av privata lokaler, inte minst inom handel och hotell, som har haft det tufft under pandemin. Vakansgraderna inom kontor i de centrala delarna av de tre största städerna i Sverige har ökat markant de senaste åren. 

Källa: NAVET Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Betong av spannmålsskal

2022-05-25
Torrbetong

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

Graco GX FF Cordless lackerar och målar i upp till 23 timmar på ett batteri

Batteridriven och bärbar färgspruta

Graco GX FF Cordless är en kompakt och sladdlös airless-spruta främst framtagen för ytbehandlingsentreprenörer som vill kunna arbeta var som helst, oavsett om det finns ström eller inte. Den lackerar och målar både platsbyggda snickeriarbeten som exempelvis kök och garderober samt köksluckor, paneler, dörrar och staket i upp till 23 timmar på ett och samma batteri.