Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nedgång i bygginvesteringarna under 2008

Nyheter

Nedgång i bygginvesteringarna under 2008

INGEN BILD
Konjunkturrapport visar att husbyggnadsvolymen minskade med mer än 5 procent under förra året.

I Industrifaktas nya konjunkturrapport, som presenteras i dagarna, kan man utläsa att total husbyggnadsvolym 2008 beräknas ha uppgått till cirka 127 miljarder kronor. Volymen 2007 beräknas till cirka 134 miljarder, vilket innebär att förra årets volym bör ha minskat med drygt 5 procent.

Bostadsbyggandet minskade mest
Ny- och ombyggnadsvolymerna sjönk i stort sett lika kraftigt och både offentlig sektor samt kontor/handel minskade sina investeringar med cirka 10 procent. Ny- och ombyggnad av bostäder beräknas ha minskat med 20 procent 2008 jämfört med 2007.

Industribyggandet ökade
Nybyggnad inom industri var den sektor som utvecklades bäst 2008. Investeringarna steg med över 50 procent jämfört med 2007. Den extrema utvecklingen beror dock på några enstaka och speciella projekt och rensat från dessa, var utvecklingen avsevärt mindre positiv.

Källa: Industrifakta AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.