Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Navets konsultenkät ger signaler om byggkonjunkturen

Nyheter

Navets konsultenkät ger signaler om byggkonjunkturen

Navets konsultenkät ger signaler om byggkonjunkturen
Affärskonsulterna Navet intervjuar varje halvår ett 100-tal konsulter för att få tidiga signaler om konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

I den senaste undersökningen i september beräknade de intervjuade företagen att orderstocken kommer att hålla sig oförändrad under andra halvåret jämfört med årets första sex månader. 

Såväl byggtekniska konsulter som arkitekter räknar med en orderstock som utvecklas horisontellt. I sammanhanget sticker dock elkonsulterna ut och räknar med en orderstocksökning på ca 3,5 procent. Navet menar att detta kan vara ett tecken på att fokus på energieffektivisering ökar samtidigt som bygginvesteringarna totalt sett utvecklas svagt.

Källa: Navet AB

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.