• Nyheter
  • Navet släpper AI-studie om framtidens kontor och arbetssätt tillsammans med Wihlborgs

Nyheter

Navet släpper AI-studie om framtidens kontor och arbetssätt tillsammans med Wihlborgs

Navet släpper AI-studie om framtidens kontor och arbetssätt tillsammans med Wihlborgs
Våra tankar om hur och var vi arbetar har förändrats mycket under de senaste två åren. NAVET har gjort en uppföljning av förra årets analys av de digitala samtalen – och skillnaderna är tydliga.

Under pandemin var hemmakontoret den självklara arbetsplatsen för många tjänstemän. Men under 2021 har de digitala samtalens fokus förändrats: Nu står de hybrida arbetsformerna i centrum. Efter att haft få sociala kontakter och tillbringat många timmar i digitala möten ser många fram emot att komma tillbaka till kontoret. Samtidigt har kraven på kontoret blivit högre, eftersom medarbetarna i större utsträckning kan välja att arbeta på den plats de trivs bäst med.

För att fler ska välja att arbeta på kontoret behöver arbetsgivarna skapa attraktiva kontor som lockar till möten. Sammantaget önskar sig många flexibla koncept, där arbete på kontoret, hemma och på andra platser kombineras. Förändringen av var vi jobbar är en del av ett större skifte i hur vi arbetar. De hybrida koncepten innebär att både företag, organisationer och medarbetare behöver anpassa sig till en ny verklighet.

Rapporten baseras på en AI-analys av 1 miljon sökningar och 9 700 inlägg på sociala medier från både privatpersoner och företag under perioden mars-oktober 2021. 

Källa: Navet Analytics

NAVET Analytics redaktion
NAVET Analytics redaktion

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.