Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nästa konjunkturtopp högre än den förra

Nyheter

Nästa konjunkturtopp högre än den förra

INGEN BILD
Industrifaktas kartläggning av byggmarknaden pekar på att nästa konjunkturtopp blir högre än den senaste och infaller omkring 2013.

Enligt Industrifaktas nya kartläggning om byggmarknadens utveckling fram till 2014, tyder mycket på att det kommer att bli stora kapacitetsproblem på byggmarknaden inom några år. Mycket pekar på att nästa konjunkturtopp kommer att inträffa omkring 2013 och får en total bygg- och underhållsvolym som hamnar 15–20 procent över den senaste. Om balansen på bostadsmarknaden ska återställas efter lågkonjunkturen och med tidigare ackumulerad bostadsbrist blir nivån ännu högre.

Byggnadsbeståndet behöver rustas

Stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet måste både rustas upp och kraftigt minska sin energianvändning före 2020. Samtidigt behöver stora investeringar genomföras inom kommunikationer och energiförsörjning. Det kan bli en omöjlig ekvation att få ihop både när det gäller ekonomiska resurser och tillgång till kompetens och arbetskraft.

Behoven större än resurserna

Industrifaktas slutsats är att behoven av investeringar är avsevärt större än tillgängliga resurser den kommande femårsperioden. Sverige står inför stora utmaningar:
Fram till 2014 behövs minst 35 000 nya lägenheter per år, men byggprognoserna omfattar endast cirka hälften. Samtidigt behöver investeringarna för ombyggnad i de äldre flerbostadshusen tredubblas och energianvändningen halveras i omkring 15 miljoner kvadratmeter byggnadsyta per år ända fram till 2050. Dessutom måste det ske en snabb utbyggnad och upprustning av infrastrukturen.

 


Länk: http://www.industrifakta.se/byggmarknadsrapport/

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.