Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Nästa konjunkturtopp högre än den förra

Nyheter

Nästa konjunkturtopp högre än den förra

INGEN BILD
Industrifaktas kartläggning av byggmarknaden pekar på att nästa konjunkturtopp blir högre än den senaste och infaller omkring 2013.

Enligt Industrifaktas nya kartläggning om byggmarknadens utveckling fram till 2014, tyder mycket på att det kommer att bli stora kapacitetsproblem på byggmarknaden inom några år. Mycket pekar på att nästa konjunkturtopp kommer att inträffa omkring 2013 och får en total bygg- och underhållsvolym som hamnar 15–20 procent över den senaste. Om balansen på bostadsmarknaden ska återställas efter lågkonjunkturen och med tidigare ackumulerad bostadsbrist blir nivån ännu högre.

Byggnadsbeståndet behöver rustas

Stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet måste både rustas upp och kraftigt minska sin energianvändning före 2020. Samtidigt behöver stora investeringar genomföras inom kommunikationer och energiförsörjning. Det kan bli en omöjlig ekvation att få ihop både när det gäller ekonomiska resurser och tillgång till kompetens och arbetskraft.

Behoven större än resurserna

Industrifaktas slutsats är att behoven av investeringar är avsevärt större än tillgängliga resurser den kommande femårsperioden. Sverige står inför stora utmaningar:
Fram till 2014 behövs minst 35 000 nya lägenheter per år, men byggprognoserna omfattar endast cirka hälften. Samtidigt behöver investeringarna för ombyggnad i de äldre flerbostadshusen tredubblas och energianvändningen halveras i omkring 15 miljoner kvadratmeter byggnadsyta per år ända fram till 2050. Dessutom måste det ske en snabb utbyggnad och upprustning av infrastrukturen.

 


Länk: http://www.industrifakta.se/byggmarknadsrapport/

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.