• Nyheter
  • Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Nyheter

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller
Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Solcellerna lagrar energi under dygnets ljusa timmar och vid skymning aktiveras stolpens rörelsesensorer. Belysningsstolpen tänds först när någon närmar sig samtidigt som en signal skickas till de närmast framförvarande stolparna att tändas. När personen har passerat släcks stolparna i tur och ordning i väntan på nästa förbipasserande. 

Hybridstolpen är utrustad med Leading Lights smarta styrsystem IQ som, via den osynliga närvarosensorn, gör det möjligt att bland annat behovsstyra ljusmängden. IQ-systemet kommunicerar trådlöst med andra Hybrid- och IQ-produkter vilket gör att man kan bygga stora, smarta belysningssystem. Systemet kan kopplas via en Gateway till Conncet IoT för exempelvis driftövervakning, larm och passagestatistik.

ActiveLights Hybrid består av en 4,5 meter hög ∅ 108 mm stolpe utrustad med ett inbyggt batteri och två serviceluckor. Överst på stolpen sitter en cylindrisk solcellspanel som laddar både via dagsljus och solljus. I den övre serviceluckan sitter IQ-systemet som sköter ljusreglering, radiokommunikation och positionering samt Hybrid-systemet som sköter energiregleringen från solpanel till batteriet och elnätet. I den nedre serviceluckan ansluter man inkommande el till säkringsinsatsen och drivdonet. 

Hybridstolpen är ”armaturoberoende” dvs man kan välja armatur efter önskad design och ljusbild. Toppen av stolpen kan beställas i ∅ 60, 76 eller 89 mm.

Stolpen levereras med färdigmonterad solpanel, NiMH 10,8 VDC batteri, styrsystem (IQ) och stolpinsats.


Skrivet av Helena Bengtsson

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med solcellspaneler i Hagaparken
ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med solcellspaneler i Hagaparken
ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med armatur Kungslyktan
ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med armatur Kungslyktan
Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2022
Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller är nominerad till Nordbyggs Guldmedalj 2022
ActiveLights Hybrid belysningsstolpe med olika armaturer
ActiveLights Hybrid belysningsstolpe med olika armaturer

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.