• Nyheter
  • Når bostadsbyggandet sin topp i år?

Nyheter

Når bostadsbyggandet sin topp i år?

Når bostadsbyggandet sin topp i år?
Trots ett fortsatt stort byggande mattas ökningstakten av.

Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en tydlig avmattning av ökningstakten. Årstakten för första halvåret i år, visar en ökning med ca 18 procent jämfört med helårsproduktionen 2016. Vid samma tillfälle förra året låg årstakten i nyproduktionen på + 50 procent jämfört med helårsvolymen 2015. Att tillväxten nu bromsar in på höga nivåer är inte förvånande enligt Industrifakta, som länge påpekat att branschen går för högtryck och att kapacitetstaket snart är nått. Industrifakta bedömer att bostadsbyggandet kommer att växa ytterligare något i år för att sedan vända ned 2018.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Industrifakta
Industrifakta

Nyheter

Finja Färgat murbruk återbruk tegel

Färgat murbruk som främjar cirkulärt byggande

En förutsättning för att kunna återanvända tegelfasader efter rivning är ett murbruk med rätt egenskaper. Finja möter nu efterfrågan på färgade murbruk för detta ändamål och har lanserat ett färgat murbruk som är speciellt avsett att användas vid murning med återbrukat tegel. Samtidigt lanserades även ett färgat murbruk för murverk som kräver hög hållfasthet gällande fogen.