Nyheter

Nanoprodukt förseglar hårda ytor

Nanoprodukt förseglar hårda ytor
Nano Prohard är en ny långtidsverkande försegling för icke absorberande ytskikt.

     
 

Ytor som impregnerats med Nano Prohard får en vatten- och smutsavvisande yta som ska vara enkel att hålla ren.
 

 

 

 

Nano Prohard är en etanolbaserad produkt för försegling av hårda ytor. I produkten ingår även kiseldioxid som finfördelats med nanoteknik. Det är de små partiklarna som sedan bildar strukturer som ger de impregnerande egenskaperna, berättar Tommy Fransson på RKM-gruppen AB.
– Medlet ger en vatten- och smutsavvisande yta men låter samtidigt underlaget andas. Vattendroppar och smuts lägger sig ovanpå, men tränger inte in i underlaget, säger han.

Enklare ta bort beläggningar

Förseglingen är helt klar och skapar ett osynligt skikt med vatten-, olje- och smutsavvisande egenskaper. Därmed ska medlet underlätta borttagning av oönskade beläggningar som smuts, mögel, alger salter, kalk och graffiti.
– Därför ska Vägverket använda produkten för att förenkla underhållet av rastplatser, säger Tommy Fransson.
Före applicering är det viktigt att den yta som ska behandlas görs ren noggrant. Medlet kan sedan appliceras med trasa, svamp eller sprejas på plats. Därefter poleras ytan med trasa. Efter cirka 24 timmar har medlat härdat

Inga starka kemikalier

Enligt Magnus Rangnitt på RKM-gruppen är det även en produkt som är bra ur miljösynpunkt.
– Har man behandlat en yta med vår förseglingsprodukt behöver man inte längre använda rengöringsmedel med starka kemikalier. Det räcker att rengöra den behandlade ytan med vatten och svamp, säger han. På frågan om det finns några hälsorisker med medlet, svarar Magnus Rangnitt att man naturligtvis bör vara normalt försiktig vid applicering av produkten. Därför kan det vara lämpligt att använda andningsskydd när man sprejar.

 

 

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.