Nyheter

Mursystem utan murning

Mursystem utan murning
Finja lanserar ett mursystem som ska vara både flexibelt och enkelt att montera utan vanlig murning.

 
 
 Finja Gränslös är ett mursystem av ihåliga betongblock med spont som kan limmas samman.
  

Finja Gränslös är ett mursystem som består av block, pelare och murkrön i betong. Blocken är ihåliga, vilket ska göra dem enkla att hantera. De är också försedda med not och spont för att ge en stabil mur utan traditionell murning.

Fristående eller motfylld
Blocken kan användas för fristående murar med eller utan pelare. Den kan även användas som stödmur. Motfyllda höga murar och pelare ska alltid grundläggas på en gjuten sula med armering som fortsätter upp i muren eller pelaren.

Kan fyllas med betong
Beroende på höjd och grundläggningsförhållanden kan muren vara ofylld eller fylld med makadam eller betong.

 

 

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.