• Nyheter
  • Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

illbruck svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 för 100% täta fönsterinstallationer
2021-06-16
illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Fogbandet TP654 illmod Trio 1050 är testat och certifierat enligt MF-klass 1 i DIN 18542 och är framtaget för att klara de höga kraven på tätning av fönsterinstallationer i energieffektiva byggnader med lufttäta klimatskal.

Tätningsbandet består av en ny patentsökt typ av lufttätande grått skum med slutna celler på utsidan/kontaktytan, ett impregnerat skum skuret i geometrisk vågform med en fuktvariabel film emellan som tillsammans bildar ett helt lufttätt skikt i fönsterfogar, oavsett fogbredd.

Utöver tätningsförmågan har TP654 illmod Trio 1050 ett ljudmotstånd på upp till 60 dB, verkar värmeisolerande utan termisk överbryggning och har en regntäthet mot slagregn med över 1050 Pa, vilket är 75% mer än vad som krävs av MF1-fogband enligt DIN 18542.

Fogbandet kan installeras åt båda håll tack vare det variabla sd-värdet.

TP654 illmod Trio 1050 finns i två dimensioner för fogbredder mellan 6 - 30 mm.


Skrivet av Helena Bengtsson

Fogband TP654 illmod Trio 1050 uppbyggnad
Fogband TP654 illmod Trio 1050 uppbyggnad
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är regnsäkert och ljudisolerande
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är regnsäkert och ljudisolerande
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är diffusionsöppet
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är diffusionsöppet

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.