• Nyheter
  • Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

Nyheter

Multifunktionellt fogband för lufttäta fönsterfogar

illbruck svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 för 100% täta fönsterinstallationer
2021-06-16
illbrucks nya svällande fogband TP654 illmod Trio 1050 har en unik vågstruktur som ger en absolut lufttät kontakt mellan vägg och fönsterkarm. Fogbandet har även ljudisolerande egenskaper, är regnsäkert samtidigt som det variabla fuktighetsskiktet tillåter utsläpp av ånga.

Fogbandet TP654 illmod Trio 1050 är testat och certifierat enligt MF-klass 1 i DIN 18542 och är framtaget för att klara de höga kraven på tätning av fönsterinstallationer i energieffektiva byggnader med lufttäta klimatskal.

Tätningsbandet består av en ny patentsökt typ av lufttätande grått skum med slutna celler på utsidan/kontaktytan, ett impregnerat skum skuret i geometrisk vågform med en fuktvariabel film emellan som tillsammans bildar ett helt lufttätt skikt i fönsterfogar, oavsett fogbredd.

Utöver tätningsförmågan har TP654 illmod Trio 1050 ett ljudmotstånd på upp till 60 dB, verkar värmeisolerande utan termisk överbryggning och har en regntäthet mot slagregn med över 1050 Pa, vilket är 75% mer än vad som krävs av MF1-fogband enligt DIN 18542.

Fogbandet kan installeras åt båda håll tack vare det variabla sd-värdet.

TP654 illmod Trio 1050 finns i två dimensioner för fogbredder mellan 6 - 30 mm.


Skrivet av Helena Bengtsson

Fogband TP654 illmod Trio 1050 uppbyggnad
Fogband TP654 illmod Trio 1050 uppbyggnad
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är regnsäkert och ljudisolerande
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är regnsäkert och ljudisolerande
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är diffusionsöppet
Fogband TP654 illmod Trio 1050 är diffusionsöppet

Nyheter

Signaler på en vändning för lokalbyggandet

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Guide 3304 ENVI™ - arbetshandskar av sockerbetor

Arbetshandskar av sockerbetor

Guide Gloves hållbarhetskoncept Environmental Initiative ENVI™ är i ständig utveckling och har nu tagit fram Guide 3304, en tunn, sömlös och Öko-Tex godkänd arbetshandske producerad av stärkelse från sockerbetor med liner av glukosfiber.

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Ta tillvara på det värdefulla regnvattnet

Med Fann Regnvattentank kan fastighetsägare på ett enkelt sätt minska sin förbrukning av dricksvatten och bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Via takavvattningen leds regnvattnet till den nedgrävda tanken och kan sedan nyttjas med en ansluten trädgårdsslang.