• Nyheter
  • Monteringsprofiler för svängda glasblocksväggar

Nyheter

Monteringsprofiler för svängda glasblocksväggar

Monteringsprofiler för svängda glasblocksväggar
2010-04-14
Vetro har utvecklat installationssystemet Block Lock 360 för enkel montering av svängda glasblocksväggar.

       
 

Profilsystemet Block Lock 360 ska förenkla monteringen av svängda glasblocksväggar.

Vetros nya installationssystem Block Lock 360 ska göra det enklare att montera svängda glasblocksväggar. Systemet är baserat på företagets Block Lock-system för raka väggar. Där görs monteringen med särskilda monteringslister av PVC som fästs mellan glasblocken med lim. I det nya systemet har de vertikala listerna fått en vinkel på nio grader som ger den svängda väggformen.

Limmas mot profiler

Blocken limmas på horisontella profiler och i sidan av varje block limmas även en svagt kilformad vertikal profil. På så vis får väggen en svängd form. Väggen byggs sedan upp ett skift i taget till önskad höjd. Efter cirka 24 timmar har limmet härdat och väggen kan fogas.

Levereras i färdiga paket

De svängda glasblocksväggarna kan byggas av glasblock med storleken 190x190x80 eller 190x90x80 millimeter. Profilsystemet levereras i färdiga förpackningar för 25 glasblock.

 

 

 

Nyheter

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter

Fastighetsbolagen tror på ökat underhåll av fastigheter under 2023 – men energipriserna och räntorna kommer att spela en avgörande roll

Byggnadsunderhållet omfattar en betydande del av investeringarna i fastigheter i Sverige och utgör en viktig del av byggsektorn. För att prognosticera hur investeringarna i underhåll kommer att utvecklas framöver, intervjuar affärskonsulterna Navet AB regelbundet 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare, varav hälften är allmännyttiga bostadsföretag.