Vi genomför servicearbeten och uppgraderingar i och med lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Modernisering av bostäder väntas växa i år

Nyheter

Modernisering av bostäder väntas växa i år

INGEN BILD
Industrifakta justerar upp prognosen för ombyggnadsvolymen för flerbostadshus under helåret 2009.

Industrifakta bedömer att ombyggnadsvolymen för flerbostadshus uppgick till ca 5 miljarder under första halvåret i år. Volymen är beräknad dels efter ett uppskattat antal påbörjade moderniserade lägenheter samt prognoser från nationalräkenskaperna. Utfallet under andra kvartalet visar att den svagt positiva tendensen som man kunde skönja under första kvartalet nu verkar ha tagit större fart. Industrifakta har därför justerat prognosen för helåret 2009 från +5 procent till +10 procent.

Räntenivån stimulerar

Det finns flera orsaker till den positiva utvecklingen. Den för närvarande extremt låga räntenivån ger med all säkerhet stimulans till ombyggnadsåtgärder. Behovet av energieffektivisering av fastighetsbeståndet kan leda till både mer omfattande byggnadstekniska åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering, byte av fasad och tak.

Behov av modernisering

Det finns också ett väl uppmärksammat behov av genomgripande modernisering av det stora beståndet av bostäder från 1961 till 1975. Omkring 650 000 lägenheter har ännu inte renoverats och redan inom de närmaste fem åren behöver cirka 350 000 av dessa rustas upp enligt en färsk analys av Industrifakta. Problemet är hur bostadsbolagen skall kunna finansiera upprustningen. Svårigheterna kan dessutom öka på grund av finanskrisens effekter. Detta kan innebära att delar av ombyggnadsåtgärderna förs över till fördjupat underhåll.

 

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.