• Nyheter
  • Mobilt, trådlöst passersystem för ID06

Nyheter

Mobilt, trådlöst passersystem för ID06

Mobilt, trådlöst passersystem för ID06
Systemet uppfyller ID06 höga krav på skydd av personlig integritet

 
 

Byggbranschens eget ID-kort

Contractor ID06, från Phoniro Systems,är ackrediterat för att ge godkända underlag till Skattemyndigheten och kräver varken kabeldragning eller montering av låssmed.
Låsenheter och läsare monteras av en lekman på c:a 10 minuter och lämnar inga märken på dörrar. Brand- och säkerhetsklassning lämnas oförändrad. Systemet är därför väl lämpat för platser där man snabbt behöver ett temporärt passersystem.


Det går att skydda hela byggplatser, baracker och lägenheter vid stambyten, renoveringar eller nybyggnation. I och med ID06-ackrediteringen är det nu också möjligt att kostnadseffektivt skaffa godkänd ID06-registrering på byggarbetsplatsen.


Produkten ger godkänd återsamlingslista vid arbetsplatsolycka och elektronisk närvaroredovisning till Skatteverket. ID06 är byggbranschens eget identitetskort avsett att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Nyheter

Navet Uppsving för hemmaprojekten

Uppsving för hemmaprojekten

Byggmaterialhandeln och gör-det-själv-marknaden är sektorer i näringslivet som kan ha gynnats av, den i övrigt så tragiska, pandemin. NAVET Analytics beräknar att den samlade omsättningen i bygghandeln ökade med omkring 13 procent i fasta priser under årets första sju månader jämfört med samma period 2019.