• Nyheter
  • Mobilt, trådlöst passersystem för ID06

Nyheter

Mobilt, trådlöst passersystem för ID06

Mobilt, trådlöst passersystem för ID06
Systemet uppfyller ID06 höga krav på skydd av personlig integritet

 
 

Byggbranschens eget ID-kort

Contractor ID06, från Phoniro Systems,är ackrediterat för att ge godkända underlag till Skattemyndigheten och kräver varken kabeldragning eller montering av låssmed.
Låsenheter och läsare monteras av en lekman på c:a 10 minuter och lämnar inga märken på dörrar. Brand- och säkerhetsklassning lämnas oförändrad. Systemet är därför väl lämpat för platser där man snabbt behöver ett temporärt passersystem.


Det går att skydda hela byggplatser, baracker och lägenheter vid stambyten, renoveringar eller nybyggnation. I och med ID06-ackrediteringen är det nu också möjligt att kostnadseffektivt skaffa godkänd ID06-registrering på byggarbetsplatsen.


Produkten ger godkänd återsamlingslista vid arbetsplatsolycka och elektronisk närvaroredovisning till Skatteverket. ID06 är byggbranschens eget identitetskort avsett att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Nyheter

Heltäckande golvlimssortiment

2021-12-03
Lim

Bostik har uppdaterat sitt golvlimssortiment och tagit fram en serie produkter avsedda att förenkla och förbättra limning av golv. I det nya golvlimssortimentet One Floor Range ingår elva produkter som tillsammans är heltäckande för de flesta behov av golvlimningar.

Säkert system för ställningsbyggare

2021-12-01
Ställningar

Alimak Group har tillsammans med tyska PERI tagit fram Alimak STS 300, ett system för transport, montering och demontering av byggnadsställningar som ökar säkerheten och samtidigt förbättrar logistiken, ergonomin och arbetsmiljön för ställningsbyggare.

Modul'up löslagda vinylgolv på Thomagolv 4v Grön

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

Akustikskärmar av tillvaratagen textilfiber

BAUX har utvecklat en akustisk filtskärm för kontorsmiljö, BAUX Acoustic Felt, i samarbete med textilproducenten Ludvig Svensson och innovationsföretag The Loop Factory. Akustikskärmen består till 100 % av polyesterbaserade textilfibrer med full spårbarhet till textilavskärningar från svenskt fabriksgolv.

LEVA Moduler för jobb och undervisning utomhus

Moduler för jobb och undervisning utomhus

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.