• Nyheter
  • Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Veneronis traktordrivna och mobila pumpar suger upp och förflyttar stora vattenmassor
Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

I Sverige har vi de senaste åren sett en ökande mängd med översvämningar där behovet av pumpning och förflyttning av större vattenmassor inom såväl lantbruk som entreprenad aktualiserats. Att så snabbt som möjligt förflytta vattensamlingar för att förhindra översvämning på fälten ligger givetvis i en lantbrukares intresse, men även kommuner kan använda pumpen i samma syfte för att undvika vattenskador i städer när exempelvis vattendrag svämmar över och letar sig in på gator och torg. Kraftiga skyfall blir även vanligare där vattenmassor årligen orsakar stopp i trafiken för både privatbilister och utryckningsfordon.

Veneronis traktordrivna centrifugalpumpar (AT) och propellerpumpar (ET) suger upp och transporterar vatten från olika källor som exempelvis för bevattning av åkrar och fält, vattenöverföring för vattenbruk och dränering vid översvämningar.

ETR - Traktordriven propellerpump med rör med hydrauliskt lyft och rotation. 6 meters rörlängd, rördiameter 500 mm. Maxflöde 900 liter/sekund.

ATR - Centrifugalpump med rör med hydrauliskt lyft och rotation. 6 meters rörlängd, rördiameter 250 eller 400 mm. Maxflöde 250/500 liter/sekund.

ATS - Centrifugalpump med teleskopiskt rör med svängkrans med hydrauliskt lyft, rotation samt förlängning. 5 + 1,5 meters rörlängd, rördiameter 400 mm. Maxflöde 500 liter/sekund.

Som tillval finns PVC-slang för förlängning mellan 5-50 meter.


Artikeln är skriven av Helena Bengtsson

Mobila pumpar förflyttar vattenmassor
Mobila pumpar förflyttar vattenmassor
Veneroni mobila propellerpump ETR
Veneroni mobila propellerpump ETR
Veneroni mobila centrifugalpump ATR
Veneroni mobila centrifugalpump ATR

Nyheter

Stadsmöbler som främjar skogsbruket

2022-06-10
Parkmöbler

Möbeltillverkaren Soma Design har tillsammans med Plockhugget och formgivaren Marie Oldfeldt utvecklat serien Soma Forest, stadsmöbler av trä som främjar svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Ett initiativ till att förändra svenskt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Justerskruv som minskar materialspill

2022-06-08
Skruvar

Infästningsspecialisten fischer lanserar nu justeringsskruven FAFS med ett försänkt clips som lämnar träkonstruktionen så intakt att både byggmaterialet och skruven kan återanvändas efter demontering. Den förenklar även efterspänning och justering utan behov av klossar.

Betongelement av Agri™Betong presenteras av Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Foto: David Krantz

Betong av spannmålsskal

Fastighetsbolaget ByggVesta har nu monterat de första betongelementen av Agri™Betong i sin bostadsfastighet Sköterskan i området Sege Park i Malmö. Betongmaterialet innehåller askan av spannmålsskal som tillsatsmedel i betongproduktionen vilket har halverat mängden cement.