• Nyheter
  • Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Nyheter

Mobila pumpar som förflyttar stora vattenmassor

Veneronis traktordrivna och mobila pumpar suger upp och förflyttar stora vattenmassor
Etebra lanserar nu mobila och traktordrivna pumpar från den italienska leverantören Veneroni. Pumparna kan flytta vatten från kanaler för bevattning av jordbruksmark men även pumpa bort vatten vid översvämningar både inom jordbruket och i tätorter där det kan bli allvarliga konsekvenser när infrastrukturen blir drabbad.

I Sverige har vi de senaste åren sett en ökande mängd med översvämningar där behovet av pumpning och förflyttning av större vattenmassor inom såväl lantbruk som entreprenad aktualiserats. Att så snabbt som möjligt förflytta vattensamlingar för att förhindra översvämning på fälten ligger givetvis i en lantbrukares intresse, men även kommuner kan använda pumpen i samma syfte för att undvika vattenskador i städer när exempelvis vattendrag svämmar över och letar sig in på gator och torg. Kraftiga skyfall blir även vanligare där vattenmassor årligen orsakar stopp i trafiken för både privatbilister och utryckningsfordon.

Veneronis traktordrivna centrifugalpumpar (AT) och propellerpumpar (ET) suger upp och transporterar vatten från olika källor som exempelvis för bevattning av åkrar och fält, vattenöverföring för vattenbruk och dränering vid översvämningar.

ETR - Traktordriven propellerpump med rör med hydrauliskt lyft och rotation. 6 meters rörlängd, rördiameter 500 mm. Maxflöde 900 liter/sekund.

ATR - Centrifugalpump med rör med hydrauliskt lyft och rotation. 6 meters rörlängd, rördiameter 250 eller 400 mm. Maxflöde 250/500 liter/sekund.

ATS - Centrifugalpump med teleskopiskt rör med svängkrans med hydrauliskt lyft, rotation samt förlängning. 5 + 1,5 meters rörlängd, rördiameter 400 mm. Maxflöde 500 liter/sekund.

Som tillval finns PVC-slang för förlängning mellan 5-50 meter.


Artikeln är skriven av Helena Bengtsson

Mobila pumpar förflyttar vattenmassor
Mobila pumpar förflyttar vattenmassor
Veneroni mobila propellerpump ETR
Veneroni mobila propellerpump ETR
Veneroni mobila centrifugalpump ATR
Veneroni mobila centrifugalpump ATR
Veneroni mobila centrifugalpump ATS med teleskoprör
Veneroni mobila centrifugalpump ATS med teleskoprör

Nyheter

Badkar i olika kulörer

Mora Armatur har lanserat en ny designkollektion, Mora X Collection, som gör det möjligt för kunden att fritt välja kulör på sitt badkar och tvättställ. Den nya kollektionen finns i en mängd av olika färger, material och former, från klassisk och modern stil för privata såväl som offentliga miljöer. Produkterna gör det lättare att ta ut svängarna i kulören i badrummet.

Dekorativa doslock

Fredrik Ödman är en svensk multikonstnär som tagit fram El-lock - 3D-printade, dekorativa lock som placeras över gamla eller befintliga doslock. 3D-tekniken låter endast Fredriks fantasi sätta gränser för vilka motiv som kan dekorera tak och väggar i både privata hem och offentliga miljöer.

Byggloven indikerar en kraftig nedgång för bostadsbyggandet framöver

Byggloven indikerar en kraftig nedgång för bostadsbyggandet framöver

I juli i år beräknas medelvärdet på ett försålt småhus ligga kring 3,4 miljoner. Jämfört med för ett år sedan innebär detta en minskning med omkring en halv miljon kronor eller 12 procent. Nedgången för försäljningspriserna det senaste året är tydlig, men statistiken för juli är preliminär med hänsyn till att antalet inrapporterade försäljningar fortfarande är relativt litet.

Takarmatur NatureConnect härmar dagsljus på sjukhus

Takarmatur som härmar dagsljus

Belysningsföretaget Signifys produkt NatureConnect ser ut som ett vanligt takfönster men är en takarmatur vars LED-spektra påminner om naturligt dagsljus och som efterliknar solens dygnsrytm för att hjälpa människor som vistas i inomhusmiljöer att känna sig aktiva under dagen och vila bra på natten. Ljusarmaturen skapar en känsla av rymd och kan installeras i miljöer som vanligtvis inte får naturligt dagsljus som exempelvis butiker, kontor, konferenslokaler, vårdboenden och sjukhus.

Aktivt exoskelett med batteridriven stödeffekt

Många professionella hantverkare har flera arbetsmoment som innebär ansträngande arbeten ovanför huvudet vilket kan resultera i besvärliga belastningsskador. Festool har utvecklat ExoActive, ett aktivt exoskelett som stöttar och förstärker bärarens rörelser genom att exoskelettets olika leder drivs av ett 18 V-batteri som ger extra kraft för arbeten ovanför huvudet och avlastar axlar och nacke.

LocStone kantstensförankring ställs direkt på asfaltjusteringen

Kantstensförankring utan betong

Det svenska innovationsföretaget Locstone har tagit fram en patenterad konstruktion som förankrar kantstenarna i körbanans beläggning vilket gör att man slipper traditionellt mothåll av klimatbelastande betong. Locstone räknar med en besparing på upp till 28 kg CO2* per meter och cirka 10 cm granit per sten eftersom de inte behöver grävas ner och motgjutas utan ställs direkt på asfaltjusteringen.