• Nyheter
  • Mobila och självförankrande skyddsvallar mot översvämningar

Nyheter

Mobila och självförankrande skyddsvallar mot översvämningar

NOAQ Boxvall självförankrande skyddsvallar mot översvämningar
Svenska NOAQ Flood Protection AB har utvecklat sitt självförankrande skyddsvallssystem Boxvall BW52 med ytterligare en halvmeters höjd till BW102. Översvämningsskydden består av lätta och snabbmonterade L-stöd och gavlar som automatiskt stabiliseras och förankras av översvämningsvattnets egen tyngd.

Boxvallarna är utvecklade för att snabbt kunna monteras ihop och skydda privata bostäder, skolor, kontorsbyggnader med mera vid vattenmassor efter exempelvis störtregn, stormar och vårfloder.

Liksom Boxvall BW52 består BW102 av mobila ”boxar” av polypropen som snäpps fast i varandra utan behov av verktyg. Två personer beräknas hinna bygga 100 meter boxvall BW102 och 200 meter BW52 på en timme. De demonteringsbara delarna är staplingsbara vilket medför en liten förvaringsplats. 

Barriärsystemet är utvecklat för jämna underlag av asfalt men fungerar även väl på gräs och dylikt samt kan monteras/justeras i höjdled för att kunna byggas över vägkanter och trottoarer. Systemet kan monteras i kurvor genom att boxarna vrids något när de sätts ihop, och för hörn finns särskilda hörnboxar.

NOAQ Boxvall finns i två olika dämningshöjder - BW52 dämmer ca 0,5 meter och BW102 ca 1 meter vatten. 

Tekniska egenskaper BW52/BW102
Dämningshöjd: 500/1000 mm
Dimension LxBxH: 980 x 680 x 530/992 x 1990 x 1060 mm
Effektiv längd: 900 mm/box
Vikt: 6,1/15,2 kg/box
Uppbyggnadshastighet: 200/100 m/h

En box BW102 ersätter ca 144 stycken 18 kg sandsäckar.


Skriven av Helena Bengtsson

Test av NOAQ Boxvall BW102
Test av NOAQ Boxvall BW102
Boxwall kan monteras i kurvor
Boxwall kan monteras i kurvor
Mobila och självförankrande skyddsvallar är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj 2022
Mobila och självförankrande skyddsvallar är nominerade till Nordbyggs Guldmedalj 2022
Boxwall kan monteras över trottoarer
Boxwall kan monteras över trottoarer

Nyheter

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.

Industrins husbyggande fortsätter minska

Industrins husbyggande fortsätter minska

Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den senaste rapporten, som presenterades i december, visade en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna.

God jul & Gott nytt år!

God jul & Gott nytt år!

Byggkatalogens redaktion önskar alla våra kunder och läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi är tillbaka igen efter helgerna med aktuella produktnyheter och trendspaningar i byggbranschen. Fortsätt gärna höra av er med tips på nya och spännande produkter eller andra synpunkter och önskemål!