Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Mobila och självförankrande skyddsvallar mot översvämningar

Nyheter

Mobila och självförankrande skyddsvallar mot översvämningar

NOAQ Boxvall självförankrande skyddsvallar mot översvämningar
Svenska NOAQ Flood Protection AB har utvecklat sitt självförankrande skyddsvallssystem Boxvall BW52 med ytterligare en halvmeters höjd till BW102. Översvämningsskydden består av lätta och snabbmonterade L-stöd och gavlar som automatiskt stabiliseras och förankras av översvämningsvattnets egen tyngd.

Boxvallarna är utvecklade för att snabbt kunna monteras ihop och skydda privata bostäder, skolor, kontorsbyggnader med mera vid vattenmassor efter exempelvis störtregn, stormar och vårfloder.

Liksom Boxvall BW52 består BW102 av mobila ”boxar” av polypropen som snäpps fast i varandra utan behov av verktyg. Två personer beräknas hinna bygga 100 meter boxvall BW102 och 200 meter BW52 på en timme. De demonteringsbara delarna är staplingsbara vilket medför en liten förvaringsplats. 

Barriärsystemet är utvecklat för jämna underlag av asfalt men fungerar även väl på gräs och dylikt samt kan monteras/justeras i höjdled för att kunna byggas över vägkanter och trottoarer. Systemet kan monteras i kurvor genom att boxarna vrids något när de sätts ihop, och för hörn finns särskilda hörnboxar.

NOAQ Boxvall finns i två olika dämningshöjder - BW52 dämmer ca 0,5 meter och BW102 ca 1 meter vatten. 

Tekniska egenskaper BW52/BW102
Dämningshöjd: 500/1000 mm
Dimension LxBxH: 980 x 680 x 530/992 x 1990 x 1060 mm
Effektiv längd: 900 mm/box
Vikt: 6,1/15,2 kg/box
Uppbyggnadshastighet: 200/100 m/h

En box BW102 ersätter ca 144 stycken 18 kg sandsäckar.


Skriven av Helena Bengtsson

Test av NOAQ Boxvall BW102
Test av NOAQ Boxvall BW102
Boxwall kan monteras i kurvor
Boxwall kan monteras i kurvor
Boxwall kan monteras över trottoarer
Boxwall kan monteras över trottoarer

Nyheter

Den första svetshjälmen med välvt glas

För att tillgodose både sikt och komfort och samtidigt bibehålla vikten av precisionsarbete har 3M™ utvecklat Speedglas™ svetshjälm G5-02 med det största ADF-synfältet någonsin på marknaden. Hjälmen är tillverkad med Curved Glass-teknik som på ett naturligt sätt följer huvudets form och gynnar det perifera synfältet.

Optimerad laddkabel för nordiskt klimat

2021-02-24
Kabel

DEFAs nya laddkabel eConnect är utvecklad, av elbilsförare för elbilsförare, för att ge elbilar och laddhybrider med Type2-intag högsta möjliga miljömässiga hållbarhet, användarvänlighet och prestanda i våra extremt omväxlande nordiska klimatförhållanden.

Inneklimatmätare som övervakar luftkvaliten

Inneklimatmätare som övervakar luftkvalitén

Renson Sense är en ny inneklimatmätare som bevakar inneklimatet i exempelvis skolor, kontor och bostäder och visar visuellt när luftkvaliteten blir dålig och behöver åtgärdas. Till enheten finns en app där man kan övervaka mätvärdena i realtid och spåra förändringar en vecka tillbaka i tiden.