Nyheter

Mobil övervakningsenhet

Mobil övervakningsenhet
Temporär videoövervakning med mobil enhet

 
 

Övervaka när du inte är på plats

Med övervakningstornet från Malux kan man bevaka byggarbetsplatser, trafikplatser, järnvägsövergångar och andra platser där det finns behov för temporär videoövervakning.

Bevakningstornet är en mobil produkt där man på avstånd kan fjärrstyra en videokamera eller välja att styra kameran via en inbyggd rörelsedetektor.
Med hjälp av högtalarsystemet kan man dessutom varna exempelvis en person som är på väg in på en byggarbetsplats eller spårområde. Bevakningstornet kan flyttas från plats till plats, och med några handgrepp sätts enheten igång där behovet finns för översyn och bevakning.

Övervakningsenheten strömförsörjs via en bränslecell, solceller, generator eller via central matning av ström. För att underlätta överföring av information har videotornssystemet direkt uppkoppling till GSM-nätet för säker överföring av ljud och bild.


Tillval: Bevakningstornet finns med alternativ som aktiv GPS positionering, ANPR (automatisk nummerplåtsigenkänning) och värmekamera.

 

Nyheter

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.