• Nyheter
  • Mobil fabrik gör betongen på plats

Nyheter

Mobil fabrik gör betongen på plats

Mobil fabrik gör betongen på plats
Med en mobil betongfabrik kan man blanda stora volymer betong på byggarbetsplatsen och därmed slippa långa biltransporter.

    
 

Smidesproffsen lanserar nu den mobila betongfabriken Elvira. Det är en multivågfabrik som är särskilt utvecklad med tanke på avlägset belägna vindkraftsprojekt.

  

Nu lanseras den mobila multivågfabriken Elvira som är avsedd för betongtillverkning på arbetsplatsen. Mats-Olov Karlsson, från leverantören Smidesproffsen, berättar att fabriken i första hand är lämpad för platser som ligger långt från stationära betongfabriker.

– Fabriken är godkänd för gjutning i klass 1. Därför kan den användas vid gjutning av både broar och vindkraftsfundament, säger han.

Blandar efter förutbestämda recept
Vid tillverkningsprocessen vägs de olika materialen upp enligt förutbestämda recept. Därefter transporteras de via ett premixersystem ner i betongbilen där det blandas.

Enkel att transportera
Fabriken är uppbyggd av tre kraftiga och specialtillverkade containrar.

– Eftersom fabriken är uppbyggd av containrar i standardiserad storlek blir den enkel att transportera. På väg behöver den inte gå som bred last och den kan även transporteras på järnväg eller med flyg, säger Mats-Olov Karlsson.

Stor kapacitet
När betongfabriken körs för fullt klarar man att tillverka cirka 120 kubikmeter betong per timme.

– Det är gott och väl inom den kapacitet som vindkraftsindustrin efterfrågar, menar Mats-Olov Karlsson.

 

Nyheter

Kemikaliefritt reningsverk

Mälaren är ett kemikalie- och tillsatsfritt minireningsverk anpassat för enskilda hushåll framtaget av Godkända Avlopp i Sverige AB. Reningsverket är baserat på bio-P*, en biologisk reningsprocess som avskiljer fosfor från avloppsvattnet och är godkänt att placeras i alla miljöer i Sverige, även dom med de högsta reningskraven.

Bred nedgång för det offentliga husbyggandet

I affärskonsulterna Navets senaste konjunkturrapport, som bl a analyserar utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första halvåret i år, kan man notera att byggandet inom flera sektorer bromsar in. När det gäller ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor sker det en bred nedgång.

Ergonomisk taklastare underlättar tunga lyft

Att lasta tunga saker som stegar och virke på biltak är ofta ett krävande arbetsmoment för många hantverkare och andra i fysiskt tunga yrken, med rörelser och laster som kan riskerar skador och onödig värk i kroppen. Maksimera har utvecklat en taklastare med funktioner som underlättar både ergonomiskt och bidrar till säkrare transporter.

MarinaLightunit visar vattenvägen till räddningsstegen

Solceller visar vattenvägen till räddningsstegen

Fristad Plast har i snart 50 år tillverkat Trygg-Hansas klassiska röd/vita livbojar. Nu lanserar de, under varumärket Rescue Life 247, solcellslampan MarinaLightunit speciellt utformad att belysa fasta räddningsstegar i marina miljöer under dygnets mörka timmar.