Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!

Nyheter

Minskat hotellbyggande

INGEN BILD
Nu kommer tydliga signaler på att bygginvesteringarna inom hotell och nöjeslokaler har nått sin topp för denna gång.

Under första halvåret påbörjades ny- och ombyggnadsprojekt till ett värde av närmare 2,5 miljarder kronor. Om takten i investeringarna fortsätter under andra halvåret skulle detta innebära en minskning med 25 procent jämfört med helåret 2007.

Med en svagare konjunktur minskar affärsresandet och troligen dämpas även en del av det internationella turistandet. Med hänsyn till att bygginvesteringarna ökade med över 80 procent förra året är det inte konstigt med en viss rekyl under 2008.

Länk: http://www.industrifakta.se/konjunkturbevakning/

Nyheter

Kombinationsbruk med permanent kolsänka

2023-02-01
Murbruk

Finja Betongs gröna Eco-linje utökas nu med ytterligare en byggprodukt - Mur- & Putsbruk B ECO, ett torrbruk med en inbyggd och livslång kolsänka i form av biokol som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären.

Kraftfullt grepp med Carbonhand®

Personer som drabbas av nedsatt handfunktion får ofta svårt att fortsätta utföra sitt arbete på ett självständigt sätt efter en rehabilitering. Bioservo har därför utvecklat ett nytt hjälpmedel med den kraftförstärkande handsken Carbonhand®.

Murblock Bas ECO oisolerat lättklinkerblock med inbyggt biokol

Lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong fortsätter att producera klimatpositiva byggprodukter i sin gröna Eco-linje. Nu senast lanserades det spårade lättklinkerblocket Murblock Bas ECO med en permanent CO₂-sänka* i form av biokol som varar hela produktens livstid.