Nyheter

Mindre svårt att hitta personal

Mindre svårt att hitta personal. Foto Tobias Sterner
Mindre svårt att hitta personal inom teknik- och konsultföretag

I NAVET Analytics löpande branschanalyser inom bygg- och fastighetssektorn undersöks konjunktur- och efterfrågeläget hos en rad teknikintensiva sektorer. I panelen av teknik- och konsultföretag var det drygt 80 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen i september uppgav att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera personal. Om man jämför resultatet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år, låg siffran istället på 99 procent. Utfallet indikerar att det tidigare mycket ansträngda rekryteringsläget har förbättrats från föregående år. Den kraftiga inbromsningen speglar även bilden av en avmattad byggmarknad, även om vi fortfarande uppmäter höga investeringsvolymer ur ett historiskt perspektiv.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Digitalt vattenpass

Tidigare i höstas lanserade FLEX sitt nya digitala vattenpass med funktioner som gör det enkelt att avläsa en exakt vinkel. Vattenpasset har dubbla displayer, belysta libeller och en hållfunktion som gör det möjligt att avläsa mätvärdet i efterhand.

Världens mest spridda byggblock förnyas

Världens mest spridda byggblock förnyas

Byggkatalogen bevakade för någon vecka sen mässan LEGO World på Kistamässan. Vi ville titta på framtidens byggare och när vi gjorde det hittade vi en materialnyhet som är glädjande. LEGO har utvecklat ett byggblock i bioplast. LEGO Plants tillverkas av sockerrör.

Lysande stamskydd

JOM - Järn i offentlig miljö utökar sitt sortiment av stamskydd med en LED-belyst variant av modellen Ett. Stamskyddet som fungerar som påkörningsskydd är försett med en LED-list på den övre ramen, vilken ger både en vacker effekt och bra synlighet i höstmörkret.

Ny serie monteringslim

Ny serie monteringslim

Sikas nya serie med monteringslim består av tre olika produkter som tillsammans ska fungera som en helhetslösning för den professionella användaren. Monteringslimmen täcker in alla behov, allt från mindre, lättare monteringar till montering av tyngre föremål och även fogning.