Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.

Nyheter

Mindre svårt att hitta personal

Mindre svårt att hitta personal. Foto Tobias Sterner
Mindre svårt att hitta personal inom teknik- och konsultföretag

I NAVET Analytics löpande branschanalyser inom bygg- och fastighetssektorn undersöks konjunktur- och efterfrågeläget hos en rad teknikintensiva sektorer. I panelen av teknik- och konsultföretag var det drygt 80 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen i september uppgav att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera personal. Om man jämför resultatet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år, låg siffran istället på 99 procent. Utfallet indikerar att det tidigare mycket ansträngda rekryteringsläget har förbättrats från föregående år. Den kraftiga inbromsningen speglar även bilden av en avmattad byggmarknad, även om vi fortfarande uppmäter höga investeringsvolymer ur ett historiskt perspektiv.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Tvättställ av nytt trämaterial

Tvättställ av nytt trämaterial

Woodio är ett nytt trämaterial som består av träflis och polymer. Materialet, som är helt vattentätt, kan formgjutas och är framtaget som ett alternativ till traditionellt badrumsporslin för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp från produkten.