Nyheter

Mindre svårt att hitta personal

Mindre svårt att hitta personal. Foto Tobias Sterner
Mindre svårt att hitta personal inom teknik- och konsultföretag

I NAVET Analytics löpande branschanalyser inom bygg- och fastighetssektorn undersöks konjunktur- och efterfrågeläget hos en rad teknikintensiva sektorer. I panelen av teknik- och konsultföretag var det drygt 80 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen i september uppgav att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera personal. Om man jämför resultatet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år, låg siffran istället på 99 procent. Utfallet indikerar att det tidigare mycket ansträngda rekryteringsläget har förbättrats från föregående år. Den kraftiga inbromsningen speglar även bilden av en avmattad byggmarknad, även om vi fortfarande uppmäter höga investeringsvolymer ur ett historiskt perspektiv.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Trevlig sommar!

2020-06-23
Byggkatalogen

Byggkatalogen tar nu en paus från nyhetsrapporteringen och önskar en riktigt trevlig sommar! I augusti är vi tillbaka med nya aktuella produktnyheter.

Spiksystem för gipsväggar

2020-06-23
Spikar

Nail It Indoor är ett nytt monteringssystem för innerväggar av gips som ersätter skruvningen med spik och ger en ergonomisk och snabb montering.

Takpanna med integrerade solceller

Takpanna med integrerade solceller

I början på juni introducerade S:t Eriks den nya solcellspannan Solvej. Takpannan har integrerade solceller som ger upp till 160 W per kvadratmeter och kan användas för såväl villor och kedjehus som flerbostadshus.