Nyheter

Mindre svårt att hitta personal

Mindre svårt att hitta personal. Foto Tobias Sterner
Mindre svårt att hitta personal inom teknik- och konsultföretag

I NAVET Analytics löpande branschanalyser inom bygg- och fastighetssektorn undersöks konjunktur- och efterfrågeläget hos en rad teknikintensiva sektorer. I panelen av teknik- och konsultföretag var det drygt 80 procent av de intervjuade som vid den senaste mätningen i september uppgav att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera personal. Om man jämför resultatet med mätningen som gjordes vid samma tidpunkt föregående år, låg siffran istället på 99 procent. Utfallet indikerar att det tidigare mycket ansträngda rekryteringsläget har förbättrats från föregående år. Den kraftiga inbromsningen speglar även bilden av en avmattad byggmarknad, även om vi fortfarande uppmäter höga investeringsvolymer ur ett historiskt perspektiv.

Källa: NAVET Analytics

Navet Analytics
Navet Analytics

Nyheter

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton x Kakelspecialisten

Toniton tycker att det behövs mer färg i världen och inleder sitt uppdrag i hemmen med filosofin att färg i sig är den enda dekoration som behövs. I samarbete med Kakelspecialisten erbjuds ett nytt sortiment av kakel, klinker och matchande fog.

LESS teglet med tre hål

LESS - teglet med de hållbara fördelarna

Wienerberger har nyligen lanserat ett tegel med tydliga fördelar för både klimatet och arbetsmiljön. Nyheten ligger i tre små hål i tegelstenen som i övrigt har samma dimension och utseende som traditionellt slaget tegel.