• Nyheter
  • Miljövänligare strålskyddsskiva utan bly

Nyheter

Miljövänligare strålskyddsskiva utan bly

Miljövänligare strålskyddsskiva utan bly
Nu finns ett alternativ till bly i strålskyddande väggar. Det är Knauf Danogips som tagit fram en skiva som ska vara bättre ur miljösynpunkt och lättare att hantera.

   
 Strålskyddsskivan Safeboard är ett blyfritt alternativ som ska ge miljövänligare strålningsavskärmning.
  
  

Bly har länge använts för att göra lättväggar strålskyddande i vårdinrättningar. Men bly är en tungmetall som belastar miljön och skivorna blir dessutom svårarbetade vid montering.

Därför har Knauf Danogips tagit fram strålskyddsskivan Safeboard, som är ett blyfritt alternativ. Det är en skiva som är avsedd för vårdcentraler, sjukhus, tandläkarmottagningar och andra utrymmen där det behövs avskärmning mot strålning. Robert Munck som är marknadsingenjör på Knauf Danogips, menar att skivan har flera fördelar jämfört med en blytäckt vägg.

– Skivans strålskydd består av bariumsulfat som är betydligt miljövänligare än bly. Sedan är hanteringen av vår skiva enklare eftersom den väger mycket mindre. Dessutom är priset väsentligt lägre än för en vägg som innehåller bly, säger han.

Ger lättare strålskyddsvägg

Skivan består till 60 procent av bariumsulfat som kombineras med gips och kartong. Det ger en homogen skiva som förutom den gulaktiga färgen påminner om en vanlig gipsskiva. Det innebär att den kan bearbetas precis på samma sätt som vanliga gipsskivor. Det går även att använda vanliga gipsskruvar utan någon förborrning, och den kan även limmas.

– Hela monteringen blir enklare med vår strålskyddsskiva eftersom den väger mycket mindre än blyalternativet. Med sina 17 kilo per kvadratmeter kan den snarare jämföras med en vanlig gipsskiva som väger cirka 10 kilo, säger Robert Munck.

Skarvar specialspacklas

Skivan ska monteras liggande i ett eller flera lag. När flera lag ska monteras ska både långkants- och kortkantsfogar förskjutas från skivlag till skivlag. För att förhindra otätheter i strålskyddet ska fogarna sedan spacklas med en särskild, strålskyddande spackelmassa som även ger mycket liten krympning.

Skivan finns i storleken 625 x 2 500 millimeter och den är 12,5 millimeter tjock.

 

 

 

Martin Steno

Redaktör

Nyheter

Litet uppkopplat vattenpass

Hultafors lanserar ett multifunktionellt och digitalt minivattenpass med Bluetooth som kombinerar funktionerna hos vattenpass, lutningsmätare och vinkelmätare i ett. Det lilla vattenpasset kan placeras i trånga och svåråtkomliga utrymmen där man via en app kan läsa av och lagra mätningen i sin smartphone.

ActiveLights Hybrid belysningsstolpar med rörelsekänsliga solceller

Närvarostyrda belysningsstolpar med solceller

Det svenska företaget Leading Light AB utvecklar och tillverkar soldrivna, närvarostyrda och uppkopplade belysningssystem för hållbara städer. En av produkterna är de närvarostyrda belysningsstolparna ActiveLights Hybrid som till större delen drivs med energi från de integrerade solcellspanelerna och endast växlar över till elnätet vid behov. De behovsstyrda stolparna lyser först när en förbipasserande närmar sig vilket kan spara upp till 80% energi enligt företaget.

Kräftgång i kontorsbyggandet under första halvåret

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender bygg, visar kontorsbyggandet ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. 2020 minskade de påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 10 procent och under första halvåret i år visar utfallet nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

MX-A utsugsklämma för en dammfri blandning

Dammfri blandning

Cement, murbruk och spackelmassor som blandas med visp i murarhink ger upphov till damm, både när materialet hälls över till hinken och vid blandning. Det finkorniga dammet kan innehålla kvarts med mera som kan leda till ohälsa. Festool erbjuder en enkel liten lösning i form av en utsugsklämma som kopplas till dammsugaren och minskar på dammet och skapar en bättre arbetsmiljö.