Nyheter

Miljösmart sophantering

Solcellsdriven papperskorg
BigBelly Solar är en papperskorg med inbyggd solcellspanel som komprimerar avfallet. Avfallet kan komprimeras minst fem gånger vilket leder till minskat antalet tömningar som sparar både på miljön och kostnader.

Den solcellsdrivna papperskorgen använder solens energi till att komprimera soporna när de uppnår en viss nivå i kärlet. Papperskorgen kan användas för kommuner, skolor och verksamheter där man vill reducera antalet tömningar för att spara på miljön och dra ner på kostnader för tömningar.

Kärlets volym är 140 liter men innehållet kan komprimeras minimum fem gånger och rymmer därmed (5×140 liter).

Papperskorgen är utrustad med ett system som talar om när tunnan behöver tömmas. Användaren informeras i realtid om status på kärlet via mjukvaran CLEAN. Där kan också annan statistik för enskilda stationer inklusive historik utläsas.

Positivt för miljön
Eftersom kärlen behöver tömmas färre gånger reduceras soptransporterna och utsläppen minskas, det går dessutom åt ett färre antal plastpåsar. Enligt tillverkaren kan hämtningsfrekvensen och antalet säckar minskas med 90% genom komprimeringen i kombination med mjukvaran som gör att inga onödiga tömningar görs. 
Kärlen är utformade som ett slutet system för att stänga ute skadedjur såsom råttor o d. 

Företaget finns representerade på Ekobyggmässan i Kista 30/9-1/10 2015 i monter C:22. Läs mer om mässan här.

Skriven av Anna Göth

BigBelly Solar
BigBelly Solar
BigBelly Solar
BigBelly Solar
BigBelly Solar
BigBelly Solar

Nyheter

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.

Koldioxidneutral isoleringsskiva

2021-05-10
Mineralull

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bihotell för en hållbar stadsmiljö

Bee Block© framtagen av BEE URBAN, är en installation för solitära bin som letar sina boplatser. Bihotellet är tillverkat av ek och är tänkt att placeras i urban miljö för att bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Stor vikt är lagd vid hantverket för en mer hållbar produkt över tid.