Nyheter

Miljöbyggnad 3.0 har kommit

Miljöbyggnad 3.0 har kommit
Efter ett gediget remissarbete har kriterierna för Miljöbyggnad 3.0 släppts och i juni öppnar registreringen. I den nya versionen har byggmaterialen fått en mer framträdande roll, och det har blivit viktigare att välja klimatsmarta och giftfria byggprodukter.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utvecklat för svenska förhållanden och är ett av de mest använda systemen för byggnader i Sverige. Det förvaltas av SGBC (Sweden Green Building Council) och kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek. Kriterier som granskas i Miljöbyggnad är energi, inomhusmiljö och materialval. En byggnad kan få betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Ny version
Miljöbyggnad 3.0 är namnet på den nya version av Miljöbyggnad som nu har arbetats fram tillsammans med branschen, akademin och berörda myndigheter. Energimyndigheten och SBUF har medfinansierat projektet.

Efter två års arbete är manualen för Miljöbyggnad 3.0 nu klar. Över 200 experter har deltagit i processen och två remissomgångar har genomförts.  Kapitlen om energi och miljö har reviderats och en helt ny indikator har införts, nämligen den för materialval i byggnadsstommen och grundkonstruktionen. Där man utifrån en livscykelanalys beräknar klimatpåverkan både vid produktion och transport. Detta anges i miljövarudeklarationer s k EPD:er. När inte EPD:er finns att tillgå kan man använda de generiska uppgifter som finns för t ex konstruktionsstål och betong.

Nya krav på materialval
På materialsidan har även andra viktiga förändringar skett. Fler byggvaror omfattas av certifieringen, och deras innehåll måste nu dokumenteras. Det sker i s k loggböcker, och det finns nu noga angivet vad som skall registreras och hur det skall administreras och förvaltas. Byggvarorna systematiseras enligt Svensk Byggtjänsts klassificeringssystem BSAB 96.

Antalet farliga ämnen som inte får användas har blivit fler och gränsvärdena har skärpts. Man använder kandidatförteckningen som är en lista på knappt 200 ämnen som är identifierade i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. De allra farligaste ämnena kallas utfasningsämnen och är särskilt prioriterade, till de hör t ex cancerframkallande, hormonstörande och ozonstörande ämnen. För att dokumentera byggvarornas innehåll kan de olika miljöbedömningarna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus användas.

Miljöbyggnad syftar ytterst till att säkerställa att Sverige når miljömålen och på så sätt bidrar till FN:s globala miljömål. Ambitionen är därför att certifieringen ska få ett brett genomslag i fastighetsbranchen.

Manualer tillgängliga
Manualerna för Miljöbyggnad 3.0 släpptes den 10 maj och Sweden Green Building Council öppnar onlinesystemen för registrering 21 juni. Den nuvarande versionen, Miljöbyggnad 2.2, kommer att fortsätta vara tillgänglig för registrering och certifiering jämsides Miljöbyggnad 3.0 till och med årsskiftet.
Läs mer på SGBC:s webb.

Läs även vad Svensk Byggtjänst Omvärldsbevakning har skrivit om Miljöbyggnad 3.0

Skrivet av Malena Beijer

Nyheter

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

Ren roller på ett drag

Ren roller på ett drag

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.