• Nyheter
  • Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

Nyheter

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

Garos kabelskåp för belysning och fördelning
GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Skåpen är tillverkade med ett hölje av den korronsbeständiga och självläkande metallbeläggningen Magnelis. Valet av Magnelis som tillverkningsmaterial innebär en minskning av miljöfarliga utsläpp med cirka 80 procent. Magnelis magnesiumbeläggning är godkänd av SITAC i korrosivitetsklass C5 samt är uppnår vandalklass IK 10.

GAROs belysningsskåp har tre olika typer av smart styrning - relä, astronomiskt ur eller extern styrning – alla avsedda att tillhandahålla en så tillförlitlig strömtillförsel på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Samtliga skåp är alltid utrustade med omkoppling för automatisk eller manuell drift och avstängning.

Skåpen finns i bredderna 372 eller 522 mm och höjd 1140 mm från fundamentet.
Det 372 mm breda fördelningsskåpet kan ha upp till 3 utgående grupper. Det bredare skåpet kan ha upp till 7 utgående grupper.

GARO kan även leverera tomma kabelskåp förberett för egen anpassning.

Skriven av Helena Bengtsson

Färdigbyggt och miljövänligt kabelskåp för belysning och fördelning
Färdigbyggt och miljövänligt kabelskåp för belysning och fördelning

Nyheter

Gemensamt golvkoncept som kortar ledtiderna

2021-11-24
Plastgolv

Thomas Betong har tillsammans med Forbo Flooring Systems tagit fram ett golvkoncept som ska korta ledtiderna med cirka 6 månader samt reducera CO2-avtrycket med upp till 60% jämfört med traditionell torkbetong. Konceptet består av den klimatförbättrade betongen Thomagolv 4v Grön och Forbos löslagda golvsystem Modul’Up.

ECOBOT autonoma städrobotar gör jobbet själva

Autonoma städrobotar gör jobbet själva

Procurator och Supplies Direct lanserar nu ECOBOT, den nya generationens helt autonoma kombiskur- och sopmaskiner från Gaussian Robotics som kan hantera golvrengöringen i sjukhus, kontor, skolor, stormarknader och parkeringsgarage på egen hand. Städrobotarnas driftsystem skapar egna kartor och planerar den optimala städrutten, även om det innebär att ta hissen mellan olika våningsplan själva.

Moduler för jobb och undervisning utomhus

2021-11-22
Uterum o d

I samband med pandemin har behovet för arbete och undervisning utomhus ökat. Möbeltillverkaren SOMA Design möter efterfrågan med modulsystemet LEVA, en komplett lösning med tak, golv och olika möbeltillbehör för jobb, möten, undervisning och socialiserande i utemiljö.

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

Bygglov för privata lokaler visar positiv trend

I NAVET Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser, visar statistiken över antalet beviljade bygglov för privata lokaler, som kontor, handel och hotell, en positiv utveckling. NAVET Analytics menar att utvecklingen signalerar en ganska stark tillväxt, sett till antalet nybyggnadsprojekt.