Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

Nyheter

Miljöanpassade kabelskåp redo för belysning och fördelning

Garos kabelskåp för belysning och fördelning
GARO har tagit fram kabelskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden. Skåpen har ett hölje av tålig Magnelis och är främst avsedda för placering i offentliga miljöer med höga påfrestningskrav av exempelvis klimat, trafik, snöröjning, vandalisering och hundars revirmärkning.

Skåpen är tillverkade med ett hölje av den korronsbeständiga och självläkande metallbeläggningen Magnelis. Valet av Magnelis som tillverkningsmaterial innebär en minskning av miljöfarliga utsläpp med cirka 80 procent. Magnelis magnesiumbeläggning är godkänd av SITAC i korrosivitetsklass C5 samt är uppnår vandalklass IK 10.

GAROs belysningsskåp har tre olika typer av smart styrning - relä, astronomiskt ur eller extern styrning – alla avsedda att tillhandahålla en så tillförlitlig strömtillförsel på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Samtliga skåp är alltid utrustade med omkoppling för automatisk eller manuell drift och avstängning.

Skåpen finns i bredderna 372 eller 522 mm och höjd 1140 mm från fundamentet.
Det 372 mm breda fördelningsskåpet kan ha upp till 3 utgående grupper. Det bredare skåpet kan ha upp till 7 utgående grupper.

GARO kan även leverera tomma kabelskåp förberett för egen anpassning.

Skriven av Helena Bengtsson

Färdigbyggt och miljövänligt kabelskåp för belysning och fördelning
Färdigbyggt och miljövänligt kabelskåp för belysning och fördelning

Nyheter

Nya blandarfästen anpassade för nya branschregler

Under våren kommer Mora Armatur löpande lansera nya blandarfästen och anslutningskopplingar som är anpassade efter de nya Branschreglerna för säker vatteninstallation som började gälla den 1 januari 2021. Produkterna kommer i samband med uppdateringen även få en ny stilren och sober design som kommer finnas i sex olika nyanser.

Ecosafe fallskydd Björns trädgård

Giftfritt, tillgänglighetsanpassat fallskydd

ECOSAFE² är ett svenskutvecklat fallskydd för lekplatser, skolgårdar m m som är både tillgänglighetsanpassat och fritt från farliga kemikalier. Fallskyddet är bedömt av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt listat i Svanens Husproduktportal, vilket gör att det kan användas vid Svanenmärkt byggande.

Byggbranschens första växtbaserade luft- och ångspärr

2021-01-18
Plastfolie

Som ett initiativ till att minska sin miljöpåverkan har T-Emballage Bygg tagit fram en luft- och ångspärrande byggfolie av växtbaserat material, T-Tät Standard BIO. Materialet I’m green™ Polyeten används redan utbrett i ett antal andra branscher och T-Emballage Bygg är nu först ut i byggbranschen.

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

Summering 2020 - Många olikheter med tidigare ekonomiska kriser

NAVET Analytics, som arbetar med löpande omvärldsanalyser och konjunkturbevakning med fokus på bygg- och fastighetsmarknaden, reflekterar kring krisåret 2020 och effekterna när det gäller investeringar och marknadsförutsättningar. På många sätt skilde sig utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden jämfört med tidigare ekonomiska kriser och det går att hitta förklaringar i såväl krisens ursprung som vilka kundgrupper krisen främst berör.