Den 19 och 20 september genomför vi servicearbeten och uppgraderingar inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se. Vi gör allt för att detta ska påverka dig så lite som möjligt!
  • Nyheter
  • Metod för att upptäcka legionella

Nyheter

Metod för att upptäcka legionella

Bactiquant metoden
Metoden, som utvecklats bland annat av Grontmij, ger provsvar på 30 minuter istället för äldre tekniker som kunnat kräva cirka 10 dagar för att komma till ett resultat.

Bactiquantmetoden är en innovation för att mäta bakterier i färskvatten och är användbar i badhus, vattenverk och offentliga miljöer. Metoden använder en fluorometer för att mäta totalhalten bakterier i ett prov, något som ger resultat på bara en halvtimme. Detta innebär stora fördelar när det gäller att möjliggöra snabba åtgärder vid baktereriell förorening över åtgärdsnivå.

En dansk studie av legionella under två år har visat på stark korrelation mellan allmän bakteriehalt i vattenprover och legionellabakterier. Studien kan slå fast att Bactiquantmetoden är en fungerande teknologi för att effektivare upptäcka hotande legionella-smitta.

– Jag vet att det finns oro för legionella på exempelvis många simhallar, särskilt duschar, kranar och bubbelpooler där temperaturen tyvärr är idealisk för tillväxt, säger Michael Ohlsson, projektledare på Grontmij som arbetar med Bactiquantmetoden.

– Fördelen jämfört med traditionella metoder är inte bara snabbheten, det blir också mycket billigare per testtillfälle, säger Michael Ohlsson.

Bactiquantmetoden är egentligen ett mycket litet bärbart lab som kräver certifiering för mätning. Detta innebär en initial investering, men eftersom behovet av laboratorieodlingar minskar kraftigt blir det i längden en besparing framförallt där man gör många legionellaprover. Grontmij certifierar regelbundet nya användare, tanken är att man själv i verksamheten ska kunna göra snabba tester exempelvis före och efter en åtgärd. Bactiquantmetoden ska ses som ett tidbesparande verktyg i egenkontrollen.

Fakta Legionärssjuka
Bakterien smittar endast genom inandning av aerosoler, vattenpartiklar i luft, och utbrott har uppstått i simhallar, spa-anläggningar, hotell, kyltorn och liknande. Särskilt duschar kan sprida smitta. Bakterien trivs i uppvärmt vatten som står stilla – helst vid 20-45 grader celsius. Andra källor till legionella att säkra kan vara luftfuktare, högryckstvättar, fontäner och grönsaksfuktare i affärer samt bostäders vattensystem. Den bekämpas genom att tidvis hålla högre temperatur på vattnet – minst 60 grader celsius – eller med specialkemikalier.

 

Nyheter

Vi uppgraderar

2020-09-18
Redaktionen

Den 19 och 20 september kommer vi genomföra servicearbeten och uppgraderingar i våra system inför lanseringen av den nya hemsidan för byggtjanst.se.

LED-paneler med individuell rörelsesensor

LEDsystem Scandinavia har utvecklat sin LED panel med en inbyggd mikrovågssensor som fungerar som både rörelse- och ljussensor. Den tunna panelen är avsedd för montering inomhus i undertak i korridorer, klassrum och på arbetsplatser där man vill ha en energisnål belysning utan flimmer, IR- eller UV-strålning.

Pappersreglar av klimatsmart massa

Pappersreglar av klimatsmart massa

Wood Tube är klimatsmarta och lätthanterliga reglar av papper för bland annat byggnation av innerväggar och möbelstommar. Den patenterade tillverkningstekniken ger starka men lätta pappersreglar som både är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än reglar av plåt.

Ren roller på ett drag

2020-09-15
Måleriverktyg

Osmo Rollerskrapa är en ny typ av skrapa för rengöring av rollers. Med skrapans metallring kan t ex färg och hårdvaxolja som blivit kvar i rollern efter användning tas bort i ett enda drag.

Effektiv vattenbesparing

Effektiv vattenbesparing

Genom att skapa en fin dimma av vattendroppar kan strålsamlaren Altered:Nozzle Dual Flow Pro begränsa vattenflödet med upp till 98% samtidigt som händer, disk och annat rengörs lika effektivt som vanligt.